English language  English
 
 
 
 
 
 

Nacionalni arhivski informacijski sustav - NAIS


Nacionalni arhivski informacijski sustav je sustav kojeg je Hrvatski državni arhiv pokrenuo krajem 2006. To je mrežni informacijski sustav koji je postao osnovni alat za predstavljanje i pristup arhivskom gradivu, ne samo u državnim arhivima, nego i kod drugih imatelja arhivskog i dokumentarnog gradiva. Na mreži se mogu pretraživati arhivski izvori, matične knjige, obavijesna pomagala te pregledavati digitalni sadržaji poput atraktivnih grafika, obiteljskih portreta i snimki najvrijednijeg gradiva koje se čuva u hrvatskim arhivima. Na mreži se nalaze i podaci o gradivu na području nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci, podaci iz pismohrana, posebne tematske cjeline.

Državni arhiv u Rijeci nastoji od svih stvaratelja i imatelja arhivskog gradiva dobiti evidencije o gradivu dostavom u NAIS. Na taj način se dostupnost gradiva i mogućnost korištenja čine pristupačnim svim zainteresiranim, što je u duhu Zakona o pravu na pristup informacijama.