English language  English
 
 
 
 
 
 
Pristupačnost mrežnih stranica mobilnim uređajima i osobama s invaliditetom


Državni arhiv u Rijeci nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17-2019).

Državni arhiv u Rijeci će nakon provedbe testiranja pristupačnosti na ovim stranicama objaviti sveobuhvatnu Izjavu o pristupačnosti svoje internetske stranice.