English language  English
 
 
 
 
 
  Popisi javnog gradiva do 1990.Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.).

Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci, dostupna je u nastavku.

Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

R.br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl. 21a Zakona, NN 46/2017. Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja popisa

Poveznica na popis gradiva
1.

MUP PU Primorsko-goranska

Ministarstvo unutrašnjih poslova NRH

1929.-1990. 28.09.2017. MUP PU Primorsko-goranska
2.

Općina Kostrena

Mjesna zajednica Kostrena

1970.-1990. 02.10.2017. Općina Kostrena
3.

Uprava za zatvorski sustav - zatvor u Rijeci

Općinski sud u Rijeci

1943.-1990. 03.10.2017. Uprava za zatvorski sustav - zatvor u Rijeci
4.

Općinski sud u Rijeci - Sudište Opatija

Općinski/Kotarski sud u Opatiji

1945.-2008. 09.10.2017. Općinski sud u Rijeci - Sudište Opatija
5.

Općinski sud u Rijeci - Sudište Rijeka

Općinski sud u Rijeci

1947.-1997. 09.10.2017. Općinski sud u Rijeci - Sudište Rijeka
6.

Općinski sud u Rijeci - Sudište Delnice

Stalna služba u Delnicama

1938.-1997. 09.10.2017. Općinski sud u Rijeci - Sudište Delnice
7.

Trgovački sud u Rijeci

Trgovački sud u Rijeci

1848.-1993. 09.10.2017. Trgovački sud u Rijeci
8.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

Općinski/Kotarski javni tužitelj - Rijeka

1952.-1994. 09.10.2017. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
9.

Grad Bakar

Razni stvaratelji

1848.-1992. 11.10.2017. Grad Bakar
10.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci

Razni stvaratelji

1944.-2007. 11.10.2017. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
11.

Ured državne uprave u PGŽ

Razni stvaratelji

1962.-1990. 31.10.2017. Ured državne uprave u PGŽ, Rijeka
12.

Ured državne uprave u Delnicama

Razni stvaratelji

1955.-1988. 2.11.2017. Ured državne uprave u Delnicama 1.dio
Ured državne uprave u Delnicama 2.dio
13.

Grad Kraljevica

Razni stvaratelji

1932.-2011. 7.11.2017. Grad Kraljevica
14.

Općina Jelenje

Razni stvaratelji

1900.-1993. 7.11.2017. Općina Jelenje
15.

Grad Krk

Razni stvaratelji

1947.-1996. 7.11.2017. Grad Krk
16.

Ured državne uprave - ispostava Čabar

Razni stvaratelji

1963.-1990. 8.11.2017. Ured državne uprave - ispostava Čabar
17.

Primorsko-goranska županija

Razni stvaratelji

1956.-2004. 13.11.2017. Primorsko-goranska županija
18.

Općinski sud u Rijeci - Stalna služba u Krku

Stalna služba u Krku

1922.-2001. 23.11.2017. Općinski sud u Rijeci, stalna služba u Krku
19.

Općinski sud u Rijeci - Stalna služba u Crikvenici

Stalna služba u Crikvenici

1951.-2009. 23.11.2017. Općinski sud u Rijeci, stalna služba u Crikvenici
20.

Prekršajni sud Vrbovsko

Prekršajni sud Vrbovsko

1968.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud Vrbovsko
21.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Opatiji

Prekršajni sud u Opatiji

1975.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud u Opatiji
22.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Senju

Stalna služba u Senju

1968.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Senju
23.

Prekršajni sud u Čabru

Prekršajni sud u Čabru

1983.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud u Čabru
24.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju

Stalna služba u Malom Lošinju

1972.-1991. 28.11.2017. Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju
25.

Prekršajni sud u Rijeci

Sudac za prekršaje, Općina Rijeka

1969.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud u Rijeci
26.

Prekršajni sud u Delnicama

Prekršajni sud u Delnicama

1956.-1973. 28.11.2017. Prekršajni sud u Delnicama
27.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Rabu

Stalna služba u Rabu

1979.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Rabu
28.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Crikvenici

Stalna služba u Crikvenici

1969.-1991. 28.11.2017. Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Crikvenici
29.

Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Krku

Razni stvaratelji

1962.-1990. 28.11.2017. Prekršajni sud Rijeka, Stalna služba u Krku
30.

Županijski sud u Rijeci

Županijski sud u Rijeci

1939.-1994. 11.12.2017. Županijski sud u Rijeci
31.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju

1947.-2002. 11.12.2017. Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju
32.

Ured državne uprave - ispostava Rab

Razni stvaratelji

1944.-1990. 8.1.2018. Ured državne uprave - ispostava Rab