Opći akti i odluke


> Proaktivno informiranje


> Statut DARI

> Pravilnik o radu

> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
> Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
> Izmjene priloga 1 i 3

> Cjenik usluga

> Pravilnik o blagajničkom poslovanju

> Pravilnik o načinu praćenja i naplate prihoda

> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

> Procedura stvaranja ugovornih obveza u DARI

> Procedura dostavljanja i evidentiranja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

> Procedura zaprimanja računa

> Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga


> Odluka o rasporedu radnog vremena

> Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar


> Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva i radu čitaonica Državnog arhiva u Rijeci

> Kategorizacija stvaratelja

> Preuzeto gradivo 2001-2006


> Etički kodeks - odluka DARI

> Etički kodeks - odluka HDA

> Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika

Povjerenica za zaštitu dostojanstva radnika je gđa Dunja Seiter Šverko, zaposlena na radnom mjestu više knjižničarke u Odjelu knjižnice i izdavačke djelatnosti (dunja.seiter.sverko@riarhiv.hr).


> Odluka o imenovanju službenika za informiranje

> Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


> Pravilnik o zaštiti od požara> Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za člana upravnog vijeća iz redova zaposlenika - 12.12.2019.


> Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća DARI

> Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

       > Odluka Upravnog vijeća o donošenju programa rada i financijskog plana

       > Odluka Upravnog vijeća o prihodima i rashodima

> Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 5. sjednice

        > Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti

        > Drugi rebalans proračuna DARI za 2020.

        > Financijski plan za 2021.

> Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 6. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2020.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2020.

> Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 7. sjednice

> Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 8. sjednice

        > Program rada za 2022.

> Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 9. sjednice - usvajanje zapisnika, rebalansa proračuna i financijskog plana

        > Odluka Upravnog vijeća sa 9. sjednice - povjerenstvo za reviziju i otpis knjižnične građe

> Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 10. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2021.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2021.

> Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 11. sjednice

        > Program rada za 2023. godinu

        > Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu


> Odluke Upravnog vijeća sa 12. sjednice

        > Drugi rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

        > Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu


> Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 13. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2022.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2022.

> Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 14. sjednice


> Odluke Upravnog vijeća sa 15. sjednice

        > Program rada za 2024. godinu


> Odluke Upravnog vijeća sa 16. sjednice