English language  English
 
 
 
 
 
  Nakladništvo i sunakladništvo
  Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka.

Katalog izložbe održane u dva arhiva; u rujnu 1968. u Pazinu i listopadu 1968. u Rijeci, 115 stranica. Fotografije Ranko Smokvina, Miljenko Smokvina, odgovorni urednik Danilo Klen, postav izložbe Igor Emili, Branko Fučić i Danilo Klen. Historijski arhiv Rijeka, Rijeka, 1968.  Franjo GLAVINIĆ: Historia Tersattana : raccolta dalle antiche, e moderne historie, annali, e tradizioni (per il Francesco Glavinich).

Pretisak izdanja iz 1648. godine, 159 stranica. Svetište Gospe Trsatske (Rijeka) – Povijest. Autor pogovora Eduard Hercigonja, str. 139-150. Bibliografija: str. 151-154, sažetak i kazalo. Preveo i bilješkama popratio Danilo Klen, uz pomoć D. Damjanića, B. Horvata i F. E. Hoška. Urednik Franjo Butorac. Nakladnici Sveučilište Vladimir Bakarić u Rijeci, Naučna biblioteka Rijeka, Historijski arhiv u Rijeci, Tiskara Rijeka, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb. Rijeka 1989.

 
  Rječina i zvir - regulacija i revitalizacija,
78 stranica. Katalog izložbe. Otvaranje izložbe je održano na dvije lokacije: Zvir, 18. ožujka 1999. i Državni arhiv u Rijeci, 22. ožujka 1999. Autori kataloga Olga Magaš, Nana Palinić, autori tekstova Goran Crnković, Olga Magaš, Nana Palinić, Danko Holjević, Dobrila Kraljić i Anton Linić. Nacrti i fotografije Olga Magaš, Nana Palinić, Damir Fabijanić, Andrea Magaš, Josip Horvat, Danko Holjević, Iztog Žorž i Srećko Ulrich. Prijevod sažetaka na engleski Dubravko Dosegović, prijevod s mađarskog Erzsebet Kolar. Bibliografija, sažetak, kazalo. Bibliografija: str. 66-67. Summaries. Organizatori izložbe i nakladnici: Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske vode i Grad Rijeka. Rijeka 1999.


  Miljenko SMOKVINA: Povijesne fotografske tehnike: prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, svibanj - rujan 2000. Autor izložbe, kataloga, fotografija i mikrofotografija Miljenko Smokvina, 48 stranica. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2000.
  Zrinka TOLIĆ NIKOLIĆ: Kamov u arhivskim zapisima.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, prosinac 2000. - siječanj 2001, 26 stranica. Autori tekstova Zrinka Tolić Nikolić i Goran Crnković, autorica izložbe i kataloga Zrinka Tolić Nikolić. Oblikovanje kataloga Andrej Urem. Državni arhiv u Rijeci. ISBN 953-9837-72-3, Rijeka 2000.  Zrinka TOLIĆ NIKOLIĆ: Pjesnik crnog mjeseca – Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima
(Optički disk - CD i tiskana knjižica, elektronička građa, tiskani prilog, 12 stranica): Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima (katalog izložbe). Autorica izložbe Zrinka Tolić Nikolić, ostali zastupljeni autori: Goran Crnković (autor predgovora, Tajna prezimena Polić), Arnea Kamenarović (Zaboravljeni riječki skladatelj Milutin Polić), Petar Velnić, Mladen Urem (Bibliografija o Janku Poliću Kamovu 1995-2000) i Milutin Polić (skladbe). Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.

Manifestacija u organizaciji Državnog arhiva u Rijeci održana 13. ožujka 2003. godine u povodu 120. obljetnice rođenja Milutina Polića (1883.-1908.). Program Predstavljanje CD ROM-a „Pjesnik crnog mjeseca“ Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima (Zrinka Tolić Nikolić), Obitelj Polić (Mladen Urem), Zaboravljeni skladatelj Milutin Polić (Arnea Kamenarović), „Sitne pjesme“ Milutina Polića skladane na stihove Augusta Harambašića pjeva Mirella Toić uz glasovirsku pratnju Vladimira Babina. Rijeka 2003.


  Fila BEKAVAC-LOKMER i Goran CRNKOVIĆ: Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.)
Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.), arhivsko i knjižno gradivo iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci i Inina INDOK-a Rijeka. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, od 3. do 20. rujna 2003, 24 stranice. Autori teksta Fila Bekavac Lokmer i Goran Crnković; autor izložbe Velid Đekić. Nakladnici INA Industrija nafte, Služba promotivnih aktivnosti i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-79-0 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2003.
 
  Fotografski zapisi iz Rusko-turskoga rata 1877.-78. na tlu Bugarske (Iz ostavštine Nestoroff u Zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić u Rijeci/Fotografskite zapisi ot Rusko-turskata vojna 1877-78 ot B’lgarska strana ot nasledstvoto na Nestorov v Kolekcijata na Mažuranič-Brlič-Ružič v Rijeka. Katalog izložbe otvorene 6. kolovoza 2004, 20 stranica. U Državnom arhivu u Rijeci. Druga izložba je postavljena u Državnom arhivu Bugarske u Sofiji, 26. listopada 2004. Suorganizatori Veleposlanstvo RH u Sofiji, Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka, Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, Rijeka i Glavna arhivska uprava pri Vladi Republike Bugarske, Sofija. Autori izložbe i teksta Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić, Ljubinka Toševa Karpowicz i Nana Palinić; prijevod na bugarski Ljubinka Toševa Karpowicz, Anica Špoljar; fotografije Dražen Šokčević, Ranko Dokmanović). Državni arhiv u Rijeci. Tekst na hrvatskom i bugarskom jeziku, ISBN 953-7134-05-9, Rijeka i Sofija 2004.
 
  Rijeka i mađarska kultura, Međunarodni znanstveni skup Rijeka i mađarska kultura / Rijeka (Fiume) és a magyar kultúra, održan u Državnom arhivu u Rijeci, 3. - 4. listopada 2003. Zbornik radova, 148 stranica (pripremio i uredio Irvin Lukežić, prijevodi sažetaka na engleski i talijanski Đurđa Rošić, na mađarski István Ladányi, na njemački Petra Žagar). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2004. Na vrhu naslovne stranice: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za orijentalne studije i hungarologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta E. L.T.E. u Budimpešti, Katedra za kulturnu povijest, Institut Bálint Balassi u Budimpešti, Centar za hungarologiju. Zastupljeni autori: Nedjeljko Fabrio, Dorottya Andrási, Danijela Bačić-Karković, Franciska Ćurković-Major, Anna Fábri, Ilona Fried, Csaba Gy. Kiss, László Kósa, István Ladányi, István Lőkös, Irvin Lukežić, Jolán Mann, Ines Srdoč-Konestra, Csilla Varga, ISBN 953-7134-00-8 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004.
 
  Miljenko SMOKVINA: Snimiti nevidljivo, razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha/Das fotografieren des unsichtbaren, die Entwicklung der Ultrakurzzeitfotografie in Rijeka und die wissenschatliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach/Shooting the inivisible, development of ultra high-speed-photography in Rijeka and scientific co-operation between Peter Salcher and Ernst Mach, 61 stranica. Izložba je postavljena u povodu Međunarodnog simpozija Peter Salcher i Ernst Mach uspješna timska suradnja. Autor izložbe održane 23. rujna 2004. u Državnom arhivu u Rijeci i kataloga je Miljenko Smokvina, prijevod Iva Raucher (engleski), Elisa Velčić, Boris Zakošek (njemački). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Tehnički fakultet u Rijeci, ISBN 953-7134-05-9 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004. Nakon ove manifestacije održane su još dvije izložbe u Austriji: 26. travnja -22. svibnja 2005. u Museum der Stadt Steyr i 7. – 26. srpnja 2005. u Gailtaler Heimatmuseum u Hermagoru.


  Dušan KOS: Statut izolskega komuna iz leta 1360. od 14. do 18. stoletja. Faksimili i uvodna studija. Autor uvodne studije Dušan Kos, prevoditelji sa slovenskog jezika Violeta Jurkovič (engleski.), Tullio Vianello (talijanski) i Vanja Vitošević (hrvatski). Faks. pretisak iz 1360. i popratni tekst uloženi u zajedničku kutiju. Tekst na više jezika. Statuto vecchio d’Isola. ISBN 961-6033-70-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko). Nakladnici Univerza na primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales i Državni arhiv u Rijeci. Koper 2006.
 
  Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera u Državnom arhivu u Rijeci (autori tekstova Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić i Franjo Velčić, likovni urednik Theodor de Canziani Jakšić). Katalog izložbe, 43 stranice. Izložba je postavljena 5 puta; od 9. – 23. lipnja 2006. u Državnom arhivu u Rijeci, 23. rujna 2006. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik, 14. prosinca 2006. u Muzeju grada Trogira, 12. – 26. svibnja 2007. u Domu Zajednice Talijana u Fažani i 3. lipnja 2007. u Galeriji Vijećnica, Omišalj-Prikešte. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“, Zmajski stol riječko-bakarski. ISBN 953-7134-09-1 (Državni arhiv u Rijeci). Rijeka 2006.
 
  Danka RADIĆ: Pomorska obitelj Moretti. 171 stranica. Predstavljanje knjige i izložba, otvorena 15. srpnja 2008. Fotografije Zoran Alajbeg, prijevod sažetka na talijanski jezik Ružica Babić, kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova Aleksandra Bilić Petričević. Bibliografija, sažetak, kazalo. Bibliografija na str. 156-160 i uz tekst. Riassunto: La famiglia marinara Moretti. ISBN 978-953-9783-06-6 (Muzej grada Trogira). Nakladnici Muzej grada Trogira i Državni arhiv u Rijeci. 2008.
 
  Mirjana KOS i Julija LOZZI BARKOVIĆ: Kvarnerska kupališna baština. Nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća, 242 stranice. Proslov: Goran Crnković, str. 8-9. Hrvatski muzej turizma Opatija, ISBN 978-953-7601-08-9 (Hrvatski muzej turizma) i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 978-953-7134-12-9 (Državni arhiv u Rijeci). Opatija-Rijeka 2009.
 
  Šimun KOŽIČIĆ BENJA: Od bitija redovničkoga knjižice. Redovnička pravila, priručnik. Naslov je tiskan na glagoljici. Priredila s latiničnom transkripcijom glagoljskog teksta te uvod, rječnik i literatura Anica Nazor. Korektor i izvori citata Juraj Lokmer, prijevod na ruski Sofija Gadžijeva, fotografije Nikolaj V. Nikolaev, grafički urednik i oblikovanje ovitka Frane Paro. Tiskano u dva sveska smještena u zaštitnu kutiju u kojoj su knjižica pretiska izdanja na glagoljici Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka 1531. i knjižica hrvatskog prijevoda uz popratne tekstove. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci (ISBN 978-953-7134-13-6, cjelina) i Družba Braća Hrvatskog Zmaja", Stol Riječko-Bakarski. Rijeka 2009.  Marijan BRADANOVIĆ: Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea. Nakladnik Histria Editiones, Humanistično društvo Histria, Koper; suizdavači Državni arhiv u Rijeci i Povijesni i pomorski muzej Istre, Pula. Str. 186, ISBN 978-961-93210-2-7. (Predstavljanje knjige je održano 24. rujna 2013. u Pokrajinskom muzeju Koper. Knjigu su predstavili Robert Matijašić i Edvilijo Gardina.). Koper 2012.
  Markus Leideck: Markgrofovija Istra u Velikom ratu. Katalog izložbe održane povodom Međunarodnog dana arhiva. Izložbe su otvorene u Državnom arhivu u Pazinu i u Državnom arhivu u Rijeci (9. lipnja 2014. godine). Autor izložbe i kataloga Markus Leideck. ISBN 978-953-7640-19-4 (DAP). - ISBN 978-953-7134-23-5 (DAR). Nakladnici Državni arhiv u Pazinu i Državni arhiv u Rijeci, 2014. Opseg 56 stranica; ilustracije, faksimili. Bibliografske bilješke uz tekst. Posebna izdanja 30 - Monografije i katalozi (DAP). Pazin/Rijeka 2014.
  Dorijana Malinarić-Macan, Iva Gobić Vitolović, Boris Zakošek: Restaurirane povelje iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci. Katalog izložbe održane od 11. – 17. lipnja 2015. Tekst kataloga Dorijana Malinarić-Macan, Boris Zakošek; autorice izložbe Iva Gobić Vitolović, Dorijana Malinarić-Macan, urednik Goran Crnković, lektor Mladen Urem. Opseg 16 stranica. ISBN 978-953-7134-24-2. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2015.