English language  English
 
 
 
 
 
 

Djelatnost i područna nadležnost

Danas je pod nadzorom Arhiva preko 20 000 dužnih metara trajnog arhivskog gradiva u nastajanju kod 449 kategoriziranih stvaratelja, a u samom Arhivu čuva se preko 7000 dužnih metara u 1200 fondova i zbirka. Najstariji dokument pohranjen u Državnom arhivu u Rijeci potječe iz 1201. godine. Osobitu vrijednost među starijim gradivom predstavljaju zbirke:

 • Povelje i listine (od 1201. godine)
 • Zbirke matičnih knjiga (od 1560. godine)
 • Statuti općina (od 1423. godine.)

  Gradivo starijeg razdoblja pisano je pretežito latinskim, talijanskim, a ponešto i hrvatskim jezikom.

  U drugoj polovici 19. stoljeća prevladava njemački, mađarski i hrvatski jezik, dok je gradivo iz vremena talijanske uprave (1918. - 1943.) pretežito pisano talijanskim jezikom. Kao pismo prevladava latinica ali su dokumenti starijih razdoblja pisani i raznim inačicama gotice i humanistike. Posebno značenje imaju dokumenti ispisani hrvatskim pismom glagoljicom.

  Od utemeljenja 1926. godine Državni arhiv u Rijeci je smješten u istoj zgradi - bivšoj rezidenciji nadvojvode Josipa, rođaka austrijskog cara i hrvatskog kralja Franje Josipa I. Zbog razmirica s Carem, nadvojvoda Josip se morao nastaniti u ugarskom dijelu Monarhije te je tako našao odredište u Rijeci. Ovdje je kupio negdanju ladanjsku vilu riječkog patricija Mihovila Androche s kraja 17. stoljeća te ju je dao proširiti i dograditi prema nacrtima riječkog arhitekta Rafaela Culottija. Rekonstrukcija rezidencije dogotovljena je 1895., a Rijeka je njome dobila jednu od najskladnijih palača s prijelaza stoljeća, izgrađenu u elegantnom historicizmu. Okoliš zgrade bio je uređen kao engleski park oplemenjen mnoštvom egzotičnih biljaka i pretvoren u jedan od najljepših botaničkih vrtova ovoga dijela Europe.

  Državni arhiv u Rijeci danas u svojoj zgradi ima čitaonicu s 15 mjesta, malu predavaonicu s 40 mjesta te reprezentativnu izložbenu galeriju u kojoj se priređuju izložbe, predstavljanja knjiga te organizaraju druge kulturno-prosvjetne djelatnosti.

  2000. godine uz matičnu zgradu Državni arhiv je dobio na korištenje dvije zgrade u Vodovodnoj ulici, br. 2 i 5. Zgrada u Vodovodnoj 5 građena je između 1883. i 1941. za namjenu tvornice kože, potom lijevaonice i tvornice strojeva Matteo Skull, a zgrada Vodovodna 2 od 1941. do 1942. godine za "dopolavoro" - radnički društveni dom istoimene lijevaonice. Projekt ovih zgrada u međuratnom razdoblju radio je riječki arhitekt Nereo Bacci. U poslijeratnom razdoblju u ovim je zgradama bila tvornica "Rade Končar", a sada su u vlasništvu Grada Rijeke. Ove zgrade prvi su primjer adaptacije industrijske arhitekture za kulturnu namjenu u Rijeci.

  Područje nadležnosti DARi je terirorij Grada Senja i cijele Primorsko-goranske županije, osim područja Grada Vrbovskog koje je pod teritorijalnom nadležnosti DA Karlovac.


 •