English language  English
 
 
 
 
 
  2004.
  Rusini i Ukrajinci u Hrvatskoj. (Zemljopisne karte, etnografski predmeti, glazbala i suveniri, narodne nošnje, izdavaštvo, tiskovine, likovno stvaralaštvo…). Izložba u Državnom arhivu u Rijeci otvorena od 17. siječnja do 7. veljače 2004. Organizatori Državni arhiv u Rijeci, Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske i Kulturno prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca u Rijeci. Izložbu priredili i postavili Gabrijel Takač, Zvonko Kostelnik, Vladimir Provči, članovi spomenutih društava i djelatnici Državnog arhiva u Rijeci. Rijeka 2004.

  Nataša ŠEGOTA LAH: Skupna i selektirana izložba fotografije Riječki karneval 2004, 6 stranica. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 9. do 21. ožujka 2004. Postav izložbe i predgovor Nataša Šegota Lah. Žiri Nataša Šegota Lah, Berislav Valušek i Ranko Dokmanović. Nakladnik Turistička zajednica Grada Rijeke. Rijeka 2004.

  Miljenko SMOKVINA: Riječki fotografski studio Carposio 1878-1947 (Illario Carposio, Renato Carposio, Maruzza ved. Carposio), 16 stranica. Katalog izložbe otvorene 6. travnja 2004. Ista izložba postavljena je u Muzeju Grada Zagreba, 12. svibnja 2005. Autor izložbe i kataloga Miljenko Smokvina. Proslov Goran Crnković. Suradnici na postavi izložbe Nana Palinić, Ivan Peranić i Zvonimir Mandekić. ISBN 953-7134-01-6. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2004.
  5. državno natjecanje – izložba učenika srednjih škola koji se obrazuju u području likovne i primjenjene umjetnosti i dizajna, 12 stranica. Katalog izložbe održane od 21. do 25. travnja 2004. u Državnom arhivu u Rijeci. Predgovor Davorka Brešan, fotografije Zlatko Babić i Deni Šesnić. Likovni postav izložbe Tomica Grubiša, Ines Milčić, Jasmina Štefović, Mirta Grandić Kiralj. Nakladnik Škola za primjenjenu umjetnost u Rijeci. Rijeka 2004.
 
  Olga MAGAŠ i Željko ŠKALAMERA: Volosko i Opatija na starim kartografskim prikazima, 24 stranice. Katalog izložbe otvorene 7. svibnja 2004. Autori izložbe i kataloga Olga Magaš i Željko Škalamera. Proslov Goran Crnković. ISBN 953-7134-03-2. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2004.
 
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Iz likovne riznice Državnog arhiva u Rijeci, izložba otvorena 7. lipnja 2004. Vidjeti Posebna izdanja DAR-a, sv. 17.
 
  Dušan DŽAMONJA: Crteži i portali, 32 stranice. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci i na Trsatskoj gradini, Rijeka, 16. lipnja - 18. srpnja 2004. Autorica teksta i urednica kataloga Lilijana Domić, prijevod Vladimir Peter Goss, fotografije Fedor Džamonja. Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. ISBN 953-99289-1-5. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska, Zagreb. Zagreb 2004.
 
  Fotografski zapisi iz Rusko-turskoga rata 1877.-78. na tlu Bugarske (Iz ostavštine Nestoroff u Zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić u Rijeci/Fotografskite zapisi ot Rusko-turskata vojna 1877-78 ot B’lgarska strana ot nasledstvoto na Nestorov v Kolekcijata na Mažuranič-Brlič-Ružič v Rijeka. Katalog izložbe otvorene 6. kolovoza 2004, 20 stranica. U Državnom arhivu u Rijeci. Druga izložba je postavljena u Državnom arhivu Bugarske u Sofiji, 26. listopada 2004. Suorganizatori Veleposlanstvo RH u Sofiji, Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka, Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, Rijeka i Glavna arhivska uprava pri Vladi Republike Bugarske, Sofija. Autori izložbe i teksta Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić, Ljubinka Toševa Karpowicz i Nana Palinić; prijevod na bugarski Ljubinka Toševa Karpowicz, Anica Špoljar; fotografije Dražen Šokčević, Ranko Dokmanović). Državni arhiv u Rijeci. Tekst na hrvatskom i bugarskom jeziku, ISBN 953-7134-05-9, Rijeka i Sofija 2004.
 
  Vesna KREZICH KITTELSON: Ikarus, katalog izložbe održane od 2. – 18. rujna 2004, 6 stranica. Autor teksta Vladimir P. Goss, Državni arhiv u Rijeci i Udruga Globalna Hrvatska. Rijeka 2004.
 
  Rijeka i mađarska kultura, Međunarodni znanstveni skup Rijeka i mađarska kultura / Rijeka (Fiume) és a magyar kultúra, održan u Državnom arhivu u Rijeci, 3. - 4. listopada 2003. Zbornik radova, 148 stranica (pripremio i uredio Irvin Lukežić, prijevodi sažetaka na engleski i talijanski Đurđa Rošić, na mađarski István Ladányi, na njemački Petra Žagar). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2004. Na vrhu naslovne stranice: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za orijentalne studije i hungarologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta E. L.T.E. u Budimpešti, Katedra za kulturnu povijest, Institut Bálint Balassi u Budimpešti, Centar za hungarologiju. Zastupljeni autori: Nedjeljko Fabrio, Dorottya Andrási, Danijela Bačić-Karković, Franciska Ćurković-Major, Anna Fábri, Ilona Fried, Csaba Gy. Kiss, László Kósa, István Ladányi, István Lőkös, Irvin Lukežić, Jolán Mann, Ines Srdoč-Konestra, Csilla Varga, ISBN 953-7134-00-8 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004.
 
  Miljenko SMOKVINA: Snimiti nevidljivo, razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha/Das fotografieren des unsichtbaren, die Entwicklung der Ultrakurzzeitfotografie in Rijeka und die wissenschatliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach/Shooting the inivisible, development of ultra high-speed-photography in Rijeka and scientific co-operation between Peter Salcher and Ernst Mach, 61 stranica. Izložba je postavljena u povodu Međunarodnog simpozija Peter Salcher i Ernst Mach uspješna timska suradnja. Autor izložbe održane 23. rujna 2004. u Državnom arhivu u Rijeci i kataloga je Miljenko Smokvina, prijevod Iva Raucher (engleski), Elisa Velčić, Boris Zakošek (njemački). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Tehnički fakultet u Rijeci, ISBN 953-7134-05-9 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004. Nakon ove manifestacije održane su još dvije izložbe u Austriji: 26. travnja -22. svibnja 2005. u Museum der Stadt Steyr i 7. – 26. srpnja 2005. u Gailtaler Heimatmuseum u Hermagoru.
 
  Grbovi plemstva Županije Somogy. Prema vitrajima županijskog arhiva u Kaposvaru. Izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci od 19. do 25. listopada 2004. Autor izložbe Zoltán Gőzsy, autor fotografija Gáborné Gőzsy, postav izložbe Zoltán Gőzsy i Nana Palinić. Prijevod s mađarskog na hrvatski jezik Erzsébet Dolinar, suradnici na pripremi i postavu izložbe Sándor Bősze, Tamás Polgár i djelatnici DAR-a. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Županijski arhiv Somogy/Somogy megyei levéltár, Kaposvár. Rijeka 2004.
 
  Međunarodni znanstveni skup Iz povijesti hrvatsko-bugarskih odnosa. Znanstveni skup održan u Državnom arhivu u Rijeci, 26. listopada 2004. Sudjelovali su Nikolaj Kočev, Juraj Kolarić, Emanuel Hoško, Milen Kumanov, Ljubinka Toševa Karpowicz, Stefan Stratiev, Goran Crnković, Borislav Drjanovski, Theodor de Canziani Jakšić, Jadran Zalokar i Antonija Kiš. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka. Rijeka 2004.
 
  Mirjana ZAJEC VULIĆ: Uspomene i prisjećanja. Katalog izložbe održane od 23. studenog do 18. prosinca 2004, 16 stranica. Organizatori izložbe Udruga Globalna Hrvatska i Državni arhiv u Rijeci. Tekst Lilijana Domić, prijevod Vladimir Peter Goss, fotografije Mirjana Zajec Vulić. Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku. Slika autorice i bilješka o njoj. ISBN 953-9928-92-3. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska Zagreb. Zagreb 2004.2003.     2005.