English language  English
 
 
 
 
 
  DARI izložbe na gostovanju

  Miljenko SMOKVINA: Povijesne fotografske tehnike: prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija.
Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Državni arhiv u Rijeci, prosinac 2000. - siječanj 2001. Autor izložbe, kataloga, fotografija i mikrofotografija Miljenko Smokvina, 48 stranica. Nakladnici Hrvatski državni arhiv u Zagrebu i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-70-7 (Državni arhiv u Rijeci), Zagreb i Rijeka 2000.


  Miljenko SMOKVINA: Povijesne fotografske tehnike: prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, svibanj - lipanj 2001. Autor izložbe, kataloga, fotografija i mikrofotografija Miljenko Smokvina, 48 stranica. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Državni arhiv u Pazinu, ISBN 953-9604-53-2 (Državni arhiv u Pazinu), Rijeka i Pazin 2001.
 
  Goran CRNKOVIĆ: Iz povijesti vinske reklame na Kvarneru , 6 stranica. Katalog izložbe otvorene 23. rujna 2002. u atriju palače Sponza, 4. veljače 2003. u Muzeju Grada Zagreba, 14 travnja 2003. u Atriju – France style Zadar i 18. lipnja 2003. u Državnom arhivu u Rijeci. Postav izložbe Goran Crnković, suradnici Nana Palinić, Mladen Urem i Andrea Bartulović, tehnički postav Karmen Lazar i Dževad Gušić. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Vinarija Katunar. Rijeka 2002.
 
  Miljenko SMOKVINA: Snimiti nevidljivo, razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha/Das fotografieren des unsichtbaren, die Entwicklung der Ultrakurzzeitfotografie in Rijeka und die wissenschatliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach/Shooting the inivisible, development of ultra high-speed-photography in Rijeka and scientific co-operation between Peter Salcher and Ernst Mach, 61 stranica. Izložba je postavljena u povodu Međunarodnog simpozija Peter Salcher i Ernst Mach uspješna timska suradnja. Autor izložbe održane 23. rujna 2004. u Državnom arhivu u Rijeci i kataloga je Miljenko Smokvina, prijevod Iva Raucher (engleski), Elisa Velčić, Boris Zakošek (njemački). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Tehnički fakultet u Rijeci, ISBN 953-7134-05-9 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004. Nakon ove manifestacije održane su još dvije izložbe u Austriji: 26. travnja -22. svibnja 2005. u Museum der Stadt Steyr i 7. – 26. srpnja 2005. u Gailtaler Heimatmuseum u Hermagoru.
 
  Crkva hrvatskih mučenika na Udbini, arhitektonsko-urbanistička rješenja. Izložba otvorena 21. ožujka 2005. godine u malom predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Pozdravna riječ Josip Stipanov i Goran Crnković. O izložbi su govorili Mile Bogović, Igor Zidić i Nenad Fabijanić. Organizatori izložbe Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Državni arhiv u Rijeci i Biskupija Gospićko-senjska. Izložba je postavljena i u Biskupskom sjemeništu Zagreb (25. siječnja 2005.) i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (11. travnja 2005.). Zagreb 2005.
 
  Mladen VEŽA: U spektru Sredozemlja. Katalog za dvije izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci svibnja 2005 i u Muzeju Like u Gospiću lipnja 2005, 16 stranica. Autorica koncepcije i predgovora Lilijana Domić, postav izložbe Nana Palinić, Vesna Bunčić, prijevod na engleski jezik Vladimir Peter Goss. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Muzej Like u Gospiću. ISBN 953-7134-07-5 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka i Gospić 2005.
 
  Ante SARDELIĆ: Crteži, likovni dnevnik / Drawings, visual diary. Katalog izložbe, 24 stranice. Izložba održana na čeiri lokacije; Dom kulture Blato, 31. srpnja - 29. kolovoza 2005, Muzej Mimara Zagreb, 6 - 21. rujna, 2005, Galerija Shalom Zagreb, 1. - 24. studeni 2005, Galerija DAR - Državni arhiv Rijeka, 28. lipnja - 20. srpnja 2006. Lilijana Domić: Sinergija Sredozemlja / Synergy of the Mediterranean, Ante Sardelić: Kinetika stvaralačkog izričaja / The kinetics of creative expression. Životopis, Biography. Proslov, preface Lilijana Domić, prijevod na engleski, English translation Vladimir Bubrin, Vladimir Goss, fotografija, photography Tomislav Sardelić, urednik, editor Lilijana Domić. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska. Zagreb 2005.
 
  Davorka HERAK: Andrija Mohorovičić (Volosko 1857. – Zagreb 1936.) hrvatski znanstvenik svjetskog glasa, 12 stranica. Katalog izložbe održane na dvije lokacije; u listopadu 2007. u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“ u Opatiji i 29. studenog 2007. u Državnom arhivu u Rijeci. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu i Grad Opatija. Tekst kataloga i postav izložbe Davorka Herak, suradnici Mirko Orlić, Marijan Herak, Goran Crnković i Mirjana Kos Nalis, oblikovanje kataloga Branko Lenić. Nakladnik Grad Opatija. Opatija 2007.
  Dokumentarna izložba Arhivsko gradivo Ilirske Bistrice u Državnom arhivu u Rijeci (Predstavitev gradiva iz našega kraja, ki se hrani v reškem državnem arhivu). Izložba otvorena 13. ožujka 2008. u Knjižnici Makse Samsa u Ilirskoj Bistrici. Na izložbi su govorili Goran Crnković, Albino Senčić, Boris Zakošek i Ivan Simčič. Tiskan je deplijan s programom, popratna riječ Ivan Simčič. U programu predstavljanja izložbe nastupili su Hrušiški fanti. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Občina Ilirska Bistrica, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ilirska Bistrica i Knjižnica Maksa Samsa. Ilirska Bistrica 2008.

 
  Goran CRNKOVIĆ i Theodor DE CANZIANI JAKŠIĆ: Omišalj iz Državnog arhiva u Rijeci. Katalog izložbe održane u Omišlju, 10. kolovoza 2008, 28 stranica. Nakladnik Centar za kulturu Općine Omišalj, 2008.  Marijan BRADANOVIĆ: Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea. Nakladnik Histria Editiones, Humanistično društvo Histria, Koper; suizdavači Državni arhiv u Rijeci i Povijesni i pomorski muzej Istre, Pula. Str. 186, ISBN 978-961-93210-2-7. (Predstavljanje knjige je održano 24. rujna 2013. u Pokrajinskom muzeju Koper. Knjigu su predstavili Robert Matijašić i Edvilijo Gardina.). Koper 2012.


  Miljenko SMOKVINA: Jadranski pomorci na Arktiku/I marinai dell'Adriatico nell'Artico. Izložba postavljena u povodu 130. obljetnice Prve polarne godine i sudjelovanja jadranskih pomoraca u austrougarskim polarnim ekspedicijama. Održana u siječnju i veljači 2012. u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Kaštelu, Pula. Deplijan, 4 stranice s predgovorom autora. Jezik hrvatski i talijanski. Organizatori izložbe Povijesni i pomorski muzej Istre, Državni arhiv u Rijeci i Hrvatsko-austrijsko društvo Rijeka. Pula 2012.

  Slavni ljudi na Jadranu. Gostujuća izložba u organizaciji Državnog arhiva u Rijeci i Hrvatskog muzeja turizma Opatija, otvorena 27. ožujka 2012. u Brusa Bezistanu u Sarajevu pod pokroviteljstvom Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo 2012.
  Goran CRNKOVIĆ: Iz povijesti vinske reklame na Kvarneru, 6 stranica. Katalog izložbe otvorene u svibnju 2013. u Državnom arhivu za Međimurje u Štrigovi. Postav izložbe Goran Crnković, suradnici Nana Palinić, Mladen Urem i Andrea Bartulović, tehnički postav Karmen Lazar i Dževad Gušić. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Vinarija Katunar. Rijeka 2013.
  Pietro Nobile. Istrski motivi z začetka 19. stoletja. Motivi istriani dell' inizio del XIX secolo. Istarski motivi početkom 19. stoljeća. Izložba održana od 19. srpnja do 30. rujna 2013. u atriju palače Belgramoni-Tacco. Organizator izložbe Pokrajinski muzej Koper/Museo regionale di Capodistria u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci, Arheološkim muzejom Istre (Pula), Povijesnim i pomorskim muzejom Istre (Pula), Općinom Kopar, Ministarstvom kulture Republike Slovenije, Zajednicom Talijana Kopar i Istarskom kulturnom agencijom (Pula). Kopar 2013.
  Počeci vinske reklame na sjevernom Jadranu. Izložba otvorena 10. rujna 2013. u atriju Muzeja Slavonije u organizaciji Državnog arhiva u Osijeku i Državnog arhiva u Rijeci. Osijek 2013.
  Christian RAPP: Österreichische Riviera, Wien entdeckt das Meer. Izložba otvorena 13. studenog 2013. u Bečkom muzeju (Wien Museum Karlsplatz). Uz izložbu tiskan je i opsežan katalog. Organizator izložbe Wien Museum Karlsplatz u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci koji je posudio arhivsko gradivo za potrebe izložbe. Beč 2013.  Arhivsko-muzejska vinska večer: Počeci vinske reklame na Sjevernom Jadranu. Manifestacija održana u Muzeju grada Iloka, 24. siječnja 2014. Organizatori izložbe Državni arhiv u Vukovaru, Državni arhiv u Rijeci i Muzej grada Iloka.

  Kvarnerska kopališka dediščina (Kvarnerska kupališna baština). Izložbu su otvorili i popratili uvodnim slovom zamjenik ravnatelja Arhiva Republike Slovenije Andrej Nared i ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci Goran Crnković. Prigodom otvaranja izložbe održana su predavanja Mirjane Kos s naslovom „Kvarnerska kopališča konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja“ i Petre Kavrečič pod naslovom „Začetki turizma v Avstrijskem primorju.“ Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 8. lipnja 2015.

  U Gliptoteci HAZU, Medvedgradska 2, otvorena je 8. lipnja 2015. izložba autorica Jasenke Kranjčević iz Instituta za turizam i Mirjane Kos iz Hrvatskog muzeja turizma pod naslovom:„Češki arhitekti i počeci turizma na hrvatskom Jadranu“ koja je rezultat suradnje Državnog arhiva u Rijeci, Instituta za turizam i Veleposlanstva Republike Češke. Izložbu je otvorio njegova ekscelencija Martin Košatka, veleposlanik Republike Češke. Nakon otvaranja izložbe prezentirani su kratki filmovi u produkciji Češke televizije o češkim arhitektima koji su djelovali početkom 20. stoljeća u Zagrebu autora Radovana Lipusa i Davida Vavre a pod naslovom: DOBRODOŠLI I LEO KALDA.

  U Galeriji Zvonimir u Baški na otoku Krku je 10. srpnja 2015. otvorena izložba autorica Jasenke Kranjčević iz Instituta za turizam i Mirjane Kos iz Hrvatskog muzeja turizma pod naslovom: „Češki arhitekti i počeci turizma na hrvatskom Jadranu/Czech architects and the beginnings of tourism on the Croatian Adriatic“ koja je rezultat suradnje Državnog arhiva u Rijeci, Instituta za turizam, Veleposlanstva Republike Češke i Turističke zajednice Općine Baška. Baška 2015.

  U Muzeju arhitekture in oblikovanja u Ljubljani 14. travnja 2016. otvorena je izložba Fragmenti prekinutog vremena - Neizvedeni projekti turističke arhitekture.

  U Muzeju grada Šibenika 6. srpnja 2017. otvorena je izložba autorice Ive Kurelac: Pogled u oporuku Fausta Vrančića (1551.-1617.) - uz 400. obljetnicu smrti.