English language  English
 
 
 
 
 
  DARI izložbe u DAR galeriji  Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka.

Katalog izložbe održane u dva arhiva; u rujnu 1968. u Pazinu i listopadu 1968. u Rijeci, 115 stranica. Fotografije Ranko Smokvina, Miljenko Smokvina, odgovorni urednik Danilo Klen, postav izložbe Igor Emili, Branko Fučić i Danilo Klen. Historijski arhiv Rijeka, Rijeka, 1968.

 
  Goran CRNKOVIĆ i Albino SENČIĆ: Matične knjige korijeni identiteta.
Katalog izložbe otvorene u Povijesnom (danas Državnom) arhivu u Rijeci, 4. prosinca 1997, 12 stranica. Autori izložbe i kataloga Goran Crnković i Albino Senčić, postav izložbe i katalog Olga Magaš i Nana Palinić, fotografije Miljenko Smokvina. Nakladnik Povijesni arhiv u Rijeci. Ovom izložbom je otvoren novi izložbeni prostor u Državnom arhivu u Rijeci. Rijeka 1997.

 
  Daina GLAVOČIĆ: Secesija na riječkim grobljima Kozala, Trsat, 16 stranica.
Katalog izložbe projektne dokumentacije i fotografija, održane u arhivu 13. veljače 1998. Tekst na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Autorica izložbe i kataloga Daina Glavočić, oblikovanje kataloga Vesna Rožman, fotografije Ranko Dokmanović, Viktor Hreljanović, prijevod Snježana Bokulić. Povijesni arhiv Rijeka i Moderna galerija Rijeka. Rijeka 1998.

 
  Danilo KLEN i Goran CRNKOVIĆ: Statuti, urbari, notari.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 20. travnja 1998, 15 stranica. Autori kataloga Danilo Klen i Goran Crnković, postav izložbe Zadarka Greblo i Albino Senčić, fotografije izložbe Srećko Ulrich. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 1998.

 
  Marijan PONGRAC: Kolaži 1991.-1992.
Katalog izložbe postavljene prigodom Dana državnosti, 5. lipnja 1998. Suorganizator izložbe Hrvatsko katoličko bratstvo "Branimir", predgovor Nina Kudiš, 23 stranice, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 1998.

 
  Nikola CRNKOVIĆ, Goran CRNKOVIĆ: 125 godina riječke željeznice.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, listopad-studeni 1998, 16 stranica. Autori kataloga Nikola Crnković i Goran Crnković. Odabir izložbenih eksponata i postav izložbe Nana Palinić. Organizator izložbe i nakladnik Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 1998.

 
  Rječina i zvir - regulacija i revitalizacija,
78 stranica. Katalog izložbe. Otvaranje izložbe je održano na dvije lokacije: Zvir, 18. ožujka 1999. i Državni arhiv u Rijeci, 22. ožujka 1999. Autori kataloga Olga Magaš, Nana Palinić, autori tekstova Goran Crnković, Olga Magaš, Nana Palinić, Danko Holjević, Dobrila Kraljić i Anton Linić. Nacrti i fotografije Olga Magaš, Nana Palinić, Damir Fabijanić, Andrea Magaš, Josip Horvat, Danko Holjević, Iztog Žorž i Srećko Ulrich. Prijevod sažetaka na engleski Dubravko Dosegović, prijevod s mađarskog Erzsebet Kolar. Bibliografija, sažetak, kazalo. Bibliografija: str. 66-67. Summaries. Organizatori izložbe i nakladnici: Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske vode i Grad Rijeka. Rijeka 1999.

 
  Daina GLAVOČIĆ: Stari izlozi riječkih trgovina.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 1. listopada do 30. prosinca 1999, 48 stranica. Autorica kataloga i izložbe Daina Glavočić, fotografije Istog Žorž, Egon Hreljanović, Damir Fabijanić i Daina Glavočić. Autorice postava Daina Glavočić i Nana Palinić. Oblikovanje kataloga Vesna Rožman. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 1999.


  Miljenko SMOKVINA: Povijesne fotografske tehnike: prepoznavanje, čuvanje i zaštita povijesnih fotografija.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, svibanj - rujan 2000. Autor izložbe, kataloga, fotografija i mikrofotografija Miljenko Smokvina, 48 stranica. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2000.
  Izložba Arhivske zgrade u Hrvatskoj, svečano otvorenje novih prostora Državnog arhiva u Rijeci, održano u spremišnim prostorima u Vodovodnoj ulici, 13. lipnja 2000. U suradnji s Gradom Rijeka i Hrvatskim državnim arhivom u Zagrebu. Radi se o dvije zgrade u Vodovodnoj ulici, broj 2 i 5. Autorica postava Nana Palinić. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2000.
  Zrinka TOLIĆ NIKOLIĆ: Kamov u arhivskim zapisima.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, prosinac 2000. - siječanj 2001, 26 stranica. Autori tekstova Zrinka Tolić Nikolić i Goran Crnković, autorica izložbe i kataloga Zrinka Tolić Nikolić. Oblikovanje kataloga Andrej Urem. Državni arhiv u Rijeci. ISBN 953-9837-72-3, Rijeka 2000.
 
  Lovorka RUCK: Skladatelj Ivan pl. Zajc.
Izložba održana u studenom 2000. pod naslovom Arhivski tragovi Ivana pl. Zajca (Iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci). Autorica Lovorka Ruck. Organizator Državni arhiv u Rijeci.

  Nataša IVANČEVIĆ: Vila nadvojvode Josipa/Archduke Joseph’s villa.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 29. lipnja - 30. rujna 2001, 19 stranica. Autori tekstova Nataša Ivančević i Goran Crnković, autorica izložbe, postava i urednica kataloga Nataša Ivančević, fotografije Damir Fabijanić, Mirko Dabić, Istog Žorž, prijevod na engleski Slobodan Drenovac, Petar Velnić. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Moderna galerija Rijeka - muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka 2001.
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Dekorativno fasadno slikarstvo u Rijeci, 24 stranice. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci u studenom i prosincu 2001. Autor kataloga i izložbe Theodor de Canziani Jakšić, autori tekstova Theodor de Canziani Jakšić, Goran Crnković, fotografije Mirjana Lončar, Krešimir Pavić, Theodor de Canziani Jakšić, prijevod na talijanski jezik Theodor de Canziani Jakšić, prijevod na engleski jezik Melinda Kostelac. Bibliografija, sažetak, kazalo. Riassunto, summary. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2001.
  Ban Josip Jelačić, znanstveni skup i izložba u povodu 200-te obljetnice rođenja. Održana su predavanja 13. prosinca 2001. u Palači Državnog arhiva u Rijeci i 14. prosinca na Pučkom otvorenom učilištu Dr. Ante Starčević u Gospiću. Državni arhiv u Rijeci ovom je manifestacijom obilježio 75-tu obljetnicu utemeljenja arhiva. Tom prigodom otvorena je izložba koju su postavili Boris Zakošek i Mladen Urem. Na znanstvenom skupu sudjelovali su Goran Crnković, Agneza Szabo, Nikola Stražičić, Željko Bartulović, Vesna Munić, Irvin Lukežić, Manon Giron, Igor Žic, Olga Magaš, Liljana Domić, Anđelko Mijatović, Juraj Kolarić, Dubravko Jelčić, Bože Mimica, Vladimir P. Goss, Vladimir Haklik, Ivan Devčić i Bojan Šober. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2001.


  Lovorka RUCK: Skladatelj Ivan pl. Zajc.
Katalog izložbe održane u studenom 2000. pod naslovom Arhivski tragovi Ivana pl. Zajca (Iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci), 27 stranica. Autorica teksta Lovorka Ruck, prevoditelji sažetaka Tatjana Šepić (talijanski) i Petar Velnić (engleski), urednik Goran Crnković. Bibliografija, sažetak, kazalo. Summary, sommario. ISBN 953-9837-74-X. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2002.

  Blanka PETRINEC-FULIR: Katalog izložbe, održane u Državnom arhivu u Rijeci, 18. IV. - 4. V. 2002, 8 stranica. Autori tekstova Lilijana Domić, Vladimir Goss, fotografije Krunoslav Fulir. Tekst na hrvatskom i na engleskom jeziku. Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2002.
  Željko ŠKALAMERA i Olga MAGAŠ: Brseč na katastarskim planovima.
Autori izložbe održane od 14. srpnja do 31. kolovoza 2002. godine u Galeriji Eugena K. – Brseč, Željko Škalamera i Olga Magaš. Koncepcija izložbe Državni arhiv u Rijeci i Goran Crnković. Nakladnik Udruga Jenio Sisolski, Brseč, 8 stranica sa zemljopisnim kartama i tekstom. Brseč, srpnja 2002.
 
  Anton CETÍN: Katalog izložbe, 36 stranica. Galerija Kortil, Rijeka, 2. listopada 2002. Autori tekstova Lilijana Domić, Vladimir Peter Goss, Tekst na hrvatskom i na engleskom jeziku, prijevod Vladimir P. Goss, autori kataloga Anton Cetín, Lilijana Domić, Neven Osojnik. Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-75-8, suorganizacija i pokroviteljstvo Udruga Globalna Hrvatska, Rijeka 2002.
 
  Željko ŠKALAMERA i Olga MAGAŠ: Brseč na kartografskim prikazima. Katalog izložbe, 62 stranice. Državni arhiv u Rijeci, 14. studeni – 14. prosinac 2002. Autori izložbe i tekstova Željko Škalamera i Olga Magaš, prijevod sažetaka na engleski Andrea-Eva Magaš, njemački i talijanski Danijela Uravić. Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-76-6, Rijeka 2002.
 
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Povijest akvarija u Rijeci i Opatiji. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 19. prosinca 2002. - 20. siječnja 2003, 15 stranica. Autor kataloga Theodor de Canziani Jakšić, prijevod sažetka na engleski Melinda Kostelac, talijanski Matilda Ružić. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Prirodoslovni muzej Rijeka, ISBN 953-9692-59-8, Rijeka 2002.
 
  Melinda KOSTELAC: Izložba grafika, 4 stranice. Katalog izložbe otvorene od 19. prosinca 2002. do 31. siječnja 2003. Bilješka o autorici. Popis skupnih i samostalnih izložbi. Predgovor Theodor de Canziani Jakšić. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2002.
 
  Boris ROCE: Morski svijet, 4 stranice. Katalog izložbe otvorene od 19. prosinca 2002. do 31. siječnja 2003. Bilješka o autoru. Popis skupnih i samostalnih izložbi. Predgovor Theodor de Canziani Jakšić. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2002.


  Nada ŽILJAK: Katalog izložbe, održane od 24. travnja - 20. svibnja 2003, 20 stranica. Autor teksta Lilijana Domić, prijevod na engleski Vladimir P. Goss, fotografije Ivana Žiljak, postav izložbe Nana Palinić i Nada Žiljak. Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku. Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.


  Fila BEKAVAC-LOKMER i Goran CRNKOVIĆ: Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.)
Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.), arhivsko i knjižno gradivo iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci i Inina INDOK-a Rijeka. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, od 3. do 20. rujna 2003, 24 stranice. Autori teksta Fila Bekavac Lokmer i Goran Crnković; autor izložbe Velid Đekić. Nakladnici INA Industrija nafte, Služba promotivnih aktivnosti i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-79-0 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2003.

 
  Rijeke i jezera Južne Mađarske na starim zemljovidima. Izložba u Državnom arhivu u Rijeci otvorena 6. studenog 2003. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Županijski arhiv Somogy. Rijeka 2003.
 
  Josip BOTTERI-DINI: Katalog izložbe, otvorene 28. studenog 2003. Tekst Lilijana Domić, bilješka o autoru, popis izložaka, 8 stranica, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.
  Rusini i Ukrajinci u Hrvatskoj. (Zemljopisne karte, etnografski predmeti, glazbala i suveniri, narodne nošnje, izdavaštvo, tiskovine, likovno stvaralaštvo…). Izložba u Državnom arhivu u Rijeci otvorena od 17. siječnja do 7. veljače 2004. Organizatori Državni arhiv u Rijeci, Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske i Kulturno prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca u Rijeci. Izložbu priredili i postavili Gabrijel Takač, Zvonko Kostelnik, Vladimir Provči, članovi spomenutih društava i djelatnici Državnog arhiva u Rijeci. Rijeka 2004.

  Miljenko SMOKVINA: Riječki fotografski studio Carposio 1878-1947 (Illario Carposio, Renato Carposio, Maruzza ved. Carposio), 16 stranica. Katalog izložbe otvorene 6. travnja 2004. Ista izložba postavljena je u Muzeju Grada Zagreba, 12. svibnja 2005. Autor izložbe i kataloga Miljenko Smokvina. Proslov Goran Crnković. Suradnici na postavi izložbe Nana Palinić, Ivan Peranić i Zvonimir Mandekić. ISBN 953-7134-01-6. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2004.
 
  Olga MAGAŠ i Željko ŠKALAMERA: Volosko i Opatija na starim kartografskim prikazima, 24 stranice. Katalog izložbe otvorene 7. svibnja 2004. Autori izložbe i kataloga Olga Magaš i Željko Škalamera. Proslov Goran Crnković. ISBN 953-7134-03-2. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2004.
 
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Iz likovne riznice Državnog arhiva u Rijeci, izložba otvorena 7. lipnja 2004. Vidjeti Posebna izdanja DAR-a, sv. 17.
 
  Dušan DŽAMONJA: Crteži i portali, 32 stranice. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci i na Trsatskoj gradini, Rijeka, 16. lipnja - 18. srpnja 2004. Autorica teksta i urednica kataloga Lilijana Domić, prijevod Vladimir Peter Goss, fotografije Fedor Džamonja. Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. ISBN 953-99289-1-5. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska, Zagreb. Zagreb 2004.
 
  Fotografski zapisi iz Rusko-turskoga rata 1877.-78. na tlu Bugarske (Iz ostavštine Nestoroff u Zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić u Rijeci/Fotografskite zapisi ot Rusko-turskata vojna 1877-78 ot B’lgarska strana ot nasledstvoto na Nestorov v Kolekcijata na Mažuranič-Brlič-Ružič v Rijeka. Katalog izložbe otvorene 6. kolovoza 2004, 20 stranica. U Državnom arhivu u Rijeci. Druga izložba je postavljena u Državnom arhivu Bugarske u Sofiji, 26. listopada 2004. Suorganizatori Veleposlanstvo RH u Sofiji, Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka, Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, Rijeka i Glavna arhivska uprava pri Vladi Republike Bugarske, Sofija. Autori izložbe i teksta Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić, Ljubinka Toševa Karpowicz i Nana Palinić; prijevod na bugarski Ljubinka Toševa Karpowicz, Anica Špoljar; fotografije Dražen Šokčević, Ranko Dokmanović). Državni arhiv u Rijeci. Tekst na hrvatskom i bugarskom jeziku, ISBN 953-7134-05-9, Rijeka i Sofija 2004.
 
  Vesna KREZICH KITTELSON: Ikarus, katalog izložbe održane od 2. – 18. rujna 2004, 6 stranica. Autor teksta Vladimir P. Goss, Državni arhiv u Rijeci i Udruga Globalna Hrvatska. Rijeka 2004.
 
  Miljenko SMOKVINA: Snimiti nevidljivo, razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha/Das fotografieren des unsichtbaren, die Entwicklung der Ultrakurzzeitfotografie in Rijeka und die wissenschatliche Zusammenarbeit zwischen Peter Salcher und Ernst Mach/Shooting the inivisible, development of ultra high-speed-photography in Rijeka and scientific co-operation between Peter Salcher and Ernst Mach, 61 stranica. Izložba je postavljena u povodu Međunarodnog simpozija Peter Salcher i Ernst Mach uspješna timska suradnja. Autor izložbe održane 23. rujna 2004. u Državnom arhivu u Rijeci i kataloga je Miljenko Smokvina, prijevod Iva Raucher (engleski), Elisa Velčić, Boris Zakošek (njemački). Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Tehnički fakultet u Rijeci, ISBN 953-7134-05-9 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2004. Nakon ove manifestacije održane su još dvije izložbe u Austriji: 26. travnja -22. svibnja 2005. u Museum der Stadt Steyr i 7. – 26. srpnja 2005. u Gailtaler Heimatmuseum u Hermagoru.
 
  Grbovi plemstva Županije Somogy. Prema vitrajima županijskog arhiva u Kaposvaru. Izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci od 19. do 25. listopada 2004. Autor izložbe Zoltán Gőzsy, autor fotografija Gáborné Gőzsy, postav izložbe Zoltán Gőzsy i Nana Palinić. Prijevod s mađarskog na hrvatski jezik Erzsébet Dolinar, suradnici na pripremi i postavu izložbe Sándor Bősze, Tamás Polgár i djelatnici DAR-a. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Županijski arhiv Somogy/Somogy megyei levéltár, Kaposvár. Rijeka 2004.
 
  Mirjana ZAJEC VULIĆ: Uspomene i prisjećanja. Katalog izložbe održane od 23. studenog do 18. prosinca 2004, 16 stranica. Organizatori izložbe Udruga Globalna Hrvatska i Državni arhiv u Rijeci. Tekst Lilijana Domić, prijevod Vladimir Peter Goss, fotografije Mirjana Zajec Vulić. Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku. Slika autorice i bilješka o njoj. ISBN 953-9928-92-3. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska Zagreb. Zagreb 2004.
  Rusini i Ukrajinci u Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Izložba otvorena 15. siječnja 2005. godine u Državnom arhivu u Rijeci. Izložba pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Ukrajine. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije. Rijeka 2005.

  Zdravko GRŽIČIĆ: Škarpine. Katalog izložbe održane 8. veljače 2005, 6 stranica. Autorica teksta Sanja Škrgatić. U programu otvaranja nastupile su operna pjevačica iz Tokija Mayumi Kamei uz glasovirsku pratnju Wakane Takahashi. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2005.
  Riječki karneval 2005. Skupna i selektirana izložba fotografije. Izložba otvorena 24. veljače 2005. godine u Državnom arhivu u Rijeci. Organizatori izložbe Turistička zajednica Grada Rijeke, Državni arhiv u Rijeci i Riječki karneval. Rijeka 2005.

 
  Crkva hrvatskih mučenika na Udbini, arhitektonsko-urbanistička rješenja. Izložba otvorena 11. travnja 2005. u Državnom arhivu u Rijeci. O izložbi su govorili Mile Bogović, Goran Crnković, Hrvoje Giaconi, Olga Magaš, i Anton Šuljić. Događaj su svojim nastupom obogatili operni pjevači Olga i Bojan Šober uz glasovirsku pratnju Nine Kovačić.

Predstavljena je i knjiga autora Mile Bogovića: Mučenici - graditelji zajedništva, pastirska poslanica u povodu izgradnje Crkve hrvatskih mučenika, 52 stranice. (Nakladnik Gospićko-senjska biskupija. Gospić 2005.). Organizatori izložbe Družba Braća Hrvatskoga zmaja, Državni arhiv u Rijeci i Biskupija Gospićko-senjska. Rijeka 2005.
 
  Ati SALVARO: Ukrajinom. Katalog izložbe fotografija Ati Salvara, 4 stranice. Otvorena 3. svibnja 2005. Autor kataloga Vladimir Provči. Jevgenij Paščenko: Pogled na Ukrajinu, pogovor. Popratna bilješka Ati Salvaro. Popis skupnih i samostalnih izložbi, bilješka o autoru. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Primorsko-goranske županije „Rušnjak“. Rijeka 2005.
 
  Mladen VEŽA: U spektru Sredozemlja. Katalog za dvije izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci svibnja 2005 i u Muzeju Like u Gospiću lipnja 2005, 16 stranica. Autorica koncepcije i predgovora Lilijana Domić, postav izložbe Nana Palinić, Vesna Bunčić, prijevod na engleski jezik Vladimir Peter Goss. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Muzej Like u Gospiću. ISBN 953-7134-07-5 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka i Gospić 2005.

 
  Michael CLOSE: Maske. Izložba kanadskog slikara Michaela Closea otvorena 20. lipnja 2005. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2005.
 
  Vladislav FREUND: Najljepši ambijenti Dalmacije. Izložba fotografija otvorena 8. studenog 2005. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Družba Braća Hrvatskoga zmaja. Rijeka 2005.
 
  Nana PALINIĆ: 125 godina električne energije u Rijeci. Izložba otvorena 7. prosinca 2005. Vidjeti Posebna izdanja DAR-a, sv. 19.

  Senjsko područje u arhivskom gradivu Državnog arhiva u Rijeci. Izložba održana 15. svibnja 2006. u Sabirnom centru Senj, područnom uredu Državnog arhiva u Rijeci. Izložba organizirana povodom otvaranja Sabirnog centra u Senju. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Grad Senj. Autor izložbe i teksta pozivnice Juraj Lokmer, suradnici Nana Palinić i Denis Rukavina, tehnički postav Branka Bilen, Dževad Gušić i Karmen Lazar. Državni arhiv u Rijeci/Sabirni centar u Senju. Rijeka/Senj 2006.
  Borislav DRJANOVSKI: Varna – Bugarska crnomorska perla. Izložba fotografija otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 24. svibnja 2006. Autor izložbe i postava Borislav Drjanovski. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2006.
 
  Diplomatska ostavština Nestoroff u Spomeničkoj knjižnici i zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić Rijeka. Katalog izložbe održane u lipnju 2006. u Državnom arhivu u Rijeci, 26 stranica. Hrvatsko-bugarski odnosi, povijesni izvori. Autori tekstova Ljubinka Toševa Karpowicz, Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić. Nakladnik Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka. Rijeka 2006.
 
  Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera u Državnom arhivu u Rijeci (autori tekstova Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić i Franjo Velčić, likovni urednik Theodor de Canziani Jakšić). Katalog izložbe, 43 stranice. Izložba je postavljena 5 puta; od 9. – 23. lipnja 2006. u Državnom arhivu u Rijeci, 23. rujna 2006. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik, 14. prosinca 2006. u Muzeju grada Trogira, 12. – 26. svibnja 2007. u Domu Zajednice Talijana u Fažani i 3. lipnja 2007. u Galeriji Vijećnica, Omišalj-Prikešte. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“, Zmajski stol riječko-bakarski. ISBN 953-7134-09-1 (Državni arhiv u Rijeci). Rijeka 2006.
 
  Ante SARDELIĆ: Crteži, likovni dnevnik / Drawings, visual diary. Katalog izložbe, 24 stranice. Izložba održana na čeiri lokacije; Dom kulture Blato, 31. srpnja - 29. kolovoza 2005, Muzej Mimara Zagreb, 6 - 21. rujna, 2005, Galerija Shalom Zagreb, 1. - 24. studeni 2005, Galerija DAR - Državni arhiv Rijeka, 28. lipnja - 20. srpnja 2006. Lilijana Domić: Sinergija Sredozemlja / Synergy of the Mediterranean, Ante Sardelić: Kinetika stvaralačkog izričaja / The kinetics of creative expression. Životopis, Biography. Proslov, preface Lilijana Domić, prijevod na engleski, English translation Vladimir Bubrin, Vladimir Goss, fotografija, photography Tomislav Sardelić, urednik, editor Lilijana Domić. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska. Zagreb 2005.
 
  Gina SINOZICH: The passion on Gina. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci. State Archives, Rijeka, Croatia, 5 - 20 September 2006, 20 stranica. Nicolas Tsoutas: The passion of Gina/Ginina strast, str. 2-11. Gina Sinožić biography/Životopis Gine Sinožić, str. 18-19. Nakladnik Casula Powerhouse Arts Centre, Liverpool Regional Museum. ISBN 1-876418-71-0. Liverpool 2006.


  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Vegetabilni i zoomorfni ornamenti na riječkim fasadama. Izložbeni salon Državnog arhiva u Rijeci i stalni postav Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, prosinac 2006. - siječanj 2007. Izložba otvorena 27. studenog 2006. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Prirodoslovni muzej u Rijeci. Autor kataloga Theodor de Canziani Jakšić, autori tekstova Theodor de Canziani Jakšić i Melinda Kostelac, autor fotografija Mirjana Lončar. Jedna mapa, 24 stranice, ilustracije u bojama, bibliografija. Nakladnik Prirodoslovni muzej u Rijeci, Rijeka 2007.
 
  Danka RADIĆ: Grbovi i rodoslovlja grada Trogira. Katalog izložbe otvorene 17. travnja 2007. u Državnom arhivu u Rijeci. Autorica izložbe, organizacije, postava i teksta Danka Radić, prijevod na talijanski jezik Nicoletta Babić, fotografije Živko Bačić, oblikovanje kataloga Matko Mijić. Tekst na hrvatskom i talijanskom jeziku. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Muzej grada Trogira. ISBN 953-97830-1-1. Nakladnik Muzej grada Trogira. Trogir 2004./2007.
 
  Davorka HERAK: Andrija Mohorovičić (Volosko 1857. – Zagreb 1936.) hrvatski znanstvenik svjetskog glasa, 12 stranica. Katalog izložbe održane na dvije lokacije; u listopadu 2007. u Umjetničkom paviljonu „Juraj Šporer“ u Opatiji i 29. studenog 2007. u Državnom arhivu u Rijeci. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu i Grad Opatija. Tekst kataloga i postav izložbe Davorka Herak, suradnici Mirko Orlić, Marijan Herak, Goran Crnković i Mirjana Kos Nalis, oblikovanje kataloga Branko Lenić. Nakladnik Grad Opatija. Opatija 2007.
 
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Izvješće - gimnazijski kroničar. Izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 15. studenog 2007. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2007.
  Izložba Ćirilsko pismo – novo pismo u Europskoj uniji. Izložba otvorena 10. travnja 2008. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Udruga prijatelja Bugarske i Veleposlanstvo Republike Bugarske u Hrvatskoj. Predstavljene su i dvije prigodne publikacije; osmolisni deplijan i kolekcija razglednica s azbučnim inicijalima, tiskanih u nakladi Communication Strategy for the Accession of Bulgaria to the European Union. Rijeka 2008.
 
  Jordan JELIĆ: Hemingway na Kubi, izložba fotografija otvorena 30. travnja 2008. u Državnom arhivu u Rijeci. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Hrvatsko-hispansko društvo Zagreb i Hrvatsko-hispansko društvo Rijeka. Pozdravnu riječ su održali Goran Crnković i Zdenko Volner, o izložbi je govorio autor Jordan Jelić. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su na gitarama učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, Zvonimir Radišić i Dragan Mamuza pod mentorstvom Nikoline Jedrlinić. Nakon otvorenja izložbe održana je osnivačka skupština Hrvatsko-hispanskog društva Rijeka. Rijeka 2008.
 
  Miljenko SMOKVINA: Jadranski pomorci na Arktiku, povijesno-dokumentarna izložba organizirana u povodu 125. obljetnice Prve polarne godine i sudjelovanja hrvatskih pomoraca u austro-ugarskim polarnim ekspedicijama, održana je u Državnom arhivu u Rijeci od 20. svibnja do 12. lipnja 2008. godine u suradnji s Hrvatsko - austrijskim društvom u Rijeci. U sklopu izložbe postavljene su i slike Branka Lenića iz ciklusa Hommage polarnim ekspedicijama. Rijeka 2008.
 
  Mirza SERDAREVIĆ: Likovna izložba. Izložba održana u Državnom arhivu u Rijeci od 13. do 25. lipnja 2008. Katalog izložbe, 12 stranica. Nakladnici Hrvatsko-tursko društvo – Rijeka i Državni arhiv u Rijeci. Uvodna riječ Esma Halepović Đečević i Goran Crnković. Autori predgovora Theodor de Canziani Jakšić i Ervin Jahić. Bilješka o autoru. Fotografija Višnja Serdar, lektura Remzija Hadžiefendić-Parić. Rijeka 2008.
 
  Danka RADIĆ: Pomorska obitelj Moretti. 171 stranica. Predstavljanje knjige i izložba, otvorena 15. srpnja 2008. Fotografije Zoran Alajbeg, prijevod sažetka na talijanski jezik Ružica Babić, kazalo osobnih imena i zemljopisnih pojmova Aleksandra Bilić Petričević. Bibliografija, sažetak, kazalo. Bibliografija na str. 156-160 i uz tekst. Riassunto: La famiglia marinara Moretti. ISBN 978-953-9783-06-6 (Muzej grada Trogira). Nakladnici Muzej grada Trogira i Državni arhiv u Rijeci. 2008.
 
  Voljen GRBAC: Havana, svjetlo i sjene. Izložba fotografija u suradnji Državnog arhiva u Rijeci s Hrvatsko-hispanskim društvom u Rijeci, održana 10. prosinca 2008. godine. Izložbu je otvorio Eugen Vodopivec Borkovsky. Deplijan kao katalog izložbe. Format A4, presavijen. Predgovor Eugen Vodopivec Borkovsky, bilješka o autoru izložbe, popis samostalnih izložbi. Rijeka 2008.

  Ukrajina. Fotografije Oleksandr Pozdnyakov, Lviv, Ukrajina. Likovni postav, design Ostap Lozynskyy, Lviv, Ukrajina. Prijevod tekstova Ana Dugandžić. Organizatori izložbe Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj i Državni arhivu Rijeci. Izložba je otvorena 9. ožujka 2009. u Državnom arhivu u Rijeci. Rijeka 2009.
 
  Margareta KRSTIĆ: Morčić, likovna izložba skulptura u keramici održana u studenom 2009. godine u Državnom arhivu u Rijeci. Katalog izložbe autorice tiskan u vlastitoj nakladi listopada 2009, 16 stranica. Autor teksta u katalogu Theodor de Canziani Jakšić, prijevod na engleski Nadia Brown i Renata Šimac, fotografije Rino Gropuzzo. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2009.
 
  Mirjana KOS i Julija LOZZI BARKOVIĆ: Kvarnerska kupališna baština. Nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća, 242 stranice. Proslov: Goran Crnković, str. 8-9. Hrvatski muzej turizma Opatija, ISBN 978-953-7601-08-9 (Hrvatski muzej turizma) i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 978-953-7134-12-9 (Državni arhiv u Rijeci). Opatija-Rijeka 2009.
 
  Ukrajinski vez i narodna umjetnost. Gostujuća izložba prvotno postavljena u Muzeju Sveti Ivan Zelina, koji je i nakladnik deplijana od 6 stranica (uvodna riječ Oleksandra Levčenka, veleposlanika Ukrajine u Republici Hrvatskoj, prijevod tekstova Ana Dugandžić, fotografije Oleksandr Pozdnyakov, likovni postav i dizajn Ostap Lozynskyy). Izložba otvorena 9. ožujka 2009. u Državnom arhivu u Rijeci. Autorica i realizatorica ideje projekta Yaryna Vynnytska, Lviv, Ukrajina. Organizatori izložbe Veleposlanstvo Republike Ukrajine u Republici Hrvatskoj i Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2009.  Jedan po jedan dohodu vlastela. Izložba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, povodom 80. obljetnice smrti Ive Vojnovića. Izložba održana u Državnom arhivu u Rijeci od 2. do 9. veljače 2010. Organizatori Državni arhiv u Rijeci, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Mataica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Družba „Braće hrvatskog zmaja“ – Riječko–bakarski stol. Rijeka 2010.

  Zaštita i restauriranje papirnog i knjižnog gradiva u arhivima. Izložba postavljena u Državnom arhivu u Rijeci u lipnju 2010. Zajednička izložba Arhiva Republike Slovenije i Državnog arhiva u Rijeci povodom Međunarodnog dana arhiva. Autori izložbe Jedert Vodopivec iz ARS-e, Iva Gobić Vitolović i Dorijana Malinarić Macan. Rijeka 2010.
  Od urbara do katastra - zemljišno vlasništvu u arhivima. Autori izložbe Vlatka Lemić i Boris Zakošek. Izložba održana u lipnju 2010. u Državnom arhivu u Rijeci povodom Međunarodnog dana arhiva. Rijeka 2010.
  Nikša MENDEŠ: Peraška pomorska obitelj Balović i njezin značaj. Izložba održana u Državnom arhiv u Rijeci od 27. listopada - 5. studenoga 2010. Autor teksta i postava Nikša Mendeš, urednik kataloga Goran Crnković. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci, Državni arhiv u Splitu i Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci. Opseg tiskanog kataloga 8 stranica, ilustrirano, bibliografija uz tekst. ISBN 978-953-7134-16-7 (Državni arhiv u Rijeci). Rijeka 2010.  Case museo/Kuće muzeji – Il gusto di abitare in Italia/Užitak življenja u Italiji. Izložba fotografija u povodu 150. obljetnice ujedinjenja Italije, otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 9. veljače 2011. Katalog izložbe tipski, tiskan u Italiji za veći broj izložbi u više država. Organizator izložbe Generalni konzulat Republike Italije u Rijeci pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, u suradnji s Talijanskom unijom iz Rijeke i Državnim arhivom u Rijeci. Rijeka 2011.


  Ukrajina, tradicija, transformacija. Likovna izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 13. svibnja 2011. Organizatori izložbe Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Zajednica Ukrajinaca Republike Hrvatske i Državni arhiv u Rijeci uz potporu Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Rijeka 2011.
  Espansioni. Izložba likovnih radova, fotografija i multimedijalnih instalacija otvorena 8. svibnja 2012. u Državnom arhivu u Rijeci. Deplijan, 8 stranica, tiskan na talijanskom jeziku. Na izložbi su predstavljeni radovi sljedećih autora: Adrijana Šuran, Alenka Deklic, Alice Zen, Amina Konate Visintin, Ani Tretjak, Banafsheh Rahmani, Barbara Stefani, Duša Jesih, Elena Clelia Budai, Elettra Mettalino, Elisabetta Bacci, Ester Pacor, Fabiola Faidiga, Gigetta Tamaro, Graziella Valeria Rota, Julijana Božič, Karin Lavin, Laia Vega, Laura Marchig, Laura Poretti, Lilia Batel, Lucia Krasovec Lucas, Maria Giovanna Piromallo, Maria Rosaria Rubulotta, Maura Israel, Melita Richter, Mirta Čok, Roberta Basile i Sabrina Morena. Organizatori izložbe Generalni konzulat Italije u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci i Zajednica Talijana Rijeka. Rijeka 2012.
  Miljenko SMOKVINA: Rijeka iz ptičje perspektive. Povijesne fotografije grada Rijeke snimljene iz zrakoplova. Izložba fotografija organizirana povodom Međunarodnog dana arhiva. Izložba održana u Državnom arhivu u Rijeci od 12. lipnja do 6. srpnja 2012. Deplijan 12 stranica. Predgovor Miljenko Smokvina. Grafičko oblikovanje Reedesign Studio, Rijeka. Rijeka 2012.
  Velid ĐEKIĆ: Etelka, riječka čelična dama / Rijeka’s steel lady. Katalog izložbe u Državnom arhivu u Rijeci održane od 17. - 31. listopada 2012, 24 stranice. Prijevod na engleski Biserka Cimeša, fotografije Željko Stipaničev, Zoran Žmirić, Miljenko Marohnić, Velid Đekić, Maurizio Grbac i Zlata Vukelić. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i INA - Industrija nafte, ISBN 978-953-7134-19-8 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2012.


  Biter MJEDA: Lica Kvarnera. Izložba fotografija održana u ožujku 2013. u Državnom arhivu u Rijeci. Deplijan, 4. stranice. Pogovor Theodor de Canziani Jakšić. Organizatori izložbe Spomenička zbirka i knjižnica Mažuranić-Brlić-Ružić, Makedonski vinski klub i Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2013.

  Daniel MACCAGNAN FERRI, Rino GROPUZZO, Egon HRELJANOVIĆ: 3 X 3. Izložba fotografija trojice autora. Izložba trojice autora održana na tri mjesta: Državni arhiv u Rijeci 7-18 ožujka 2013; Galerija El Magazein u Vodnjanu 22.-30 ožujka 2013. i Zajednica Talijana Novigrad, 11.-21. travnja 2013. Katalog izložbe, 12. stranica. Grafički dizajn Dean Černeka. Uvodna riječ Generalnog konzula Italije u Rijeci Renata Cianfrania. Bilješke o autorima. Jezik hrvatski i talijanski, fotografije djelomično u boji. Organizator i nakladnik Generalni konzulat Italije u Rijeci u suradnji s Gradom Rijeka, Gradom Vodnjanom i Gradom Novigradom. Rijeka 2013.
  Pietro Nobile. Istarski motivi početkom 19. stoljeća. Motivi istriani dell' inizio del XIX secolo. Istrski motivi z začetka 19. stoletja. Izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 4. travnja 2013. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci u suradnji s Humanističkim društvom Histria (Kopar), Arheološkim muzejom Istre (Pula), Povijesnim i pomorskim muzejom Istre (Pula) i Istarskom kulturnom agencijom (Pula). O izložbi su govorili Marijan Bradanović, Matej Župančić, Dean Krmac, Darko Komšo, Tajana Ujčić, Graciano Kešac i Goran Crnković. Rijeka 2013.
  Goran CRNKOVIĆ: Dr. Đuro Rošić. Prisjećajni skup i prigodna izložba povodom svečane primopredaje pisane ostavštine dr. Đure Rošića Državnom arhivu u Rijeci. Skup i izložba otvorena 20. svibnja 2013. u foyeru HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Na skupu su sudjelovali Nada Matošević Orešković, Goran Crnković, Damir Orlić i darovateljica Neva Rošić. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su sopranistica Marijana Prohaska uz glasovirsku pratnju Igora Vlajnića. Organizatori Državni arhiv u Rijeci, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca i Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. Rijeka 2013.
  Claude GRBEŠA: Stepinčevim stazama po Svetoj zemlji. Izložba otvorena 10. srpnja 2013. u Državnom arhivu u Rijeci, povodom 75. obljetnice hrvatskog hodočašća u Kristovu domovinu predvođenog blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem. Likovni postav Maja Juras. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Riječka nadbiskupija, Postulatura bl. Alojzija Stepinca i Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. Rijeka 2013.
  Jasenka KRANJČEVIĆ i Mirjana KOS: Fragmenti prekinutog vremena. Neizvedeni projekti turističke arhitekture, izložba postavljena povodom svečanog otvorenja 4. Kongresa hrvatskih arhivista (22.-25. listopada 2013. u Rijeci i Opatiji), te službeno otvorena 14. studenog 2013. Vidjeti Posebna izdanja DAR-a, sv. 24.  Danka RADIĆ: Brodogradilište Trogir, od zanatske do industrijske proizvodnje. Katalog izložbe otvorene u Državnom arhivu u Rijeci, 26. veljače 2014, 123 stranice. ISBN 978-953-7677-07-7. Nakladnik Muzej grada Trogira. Bibliografija, sažetak na engleskom jeziku, kazalo. Bibliografija, str. 115-117, bibliografske i druge bilješke uz tekst. Autori fotografija Maja Maljković, Danka Radić, Fotoarhiv Muzeja grada Trogira, Fotoarhiv Brodotrogira d.d., Privatne zbirke Marin Katalinić, Teodora r. Koščina, Nebojša Beader, Mihaela Russo i Ante Stella. Tehnička realizacija izložbe Aleksandra Bilić Petričević, Nediljka Đogić i djelatnici Brodotrogira d.d. Trogir. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Matica hrvatska Ogranak u Rijeci, Muzej grada Trogira i Brodotrogir d.d. Trogir 2013.
  Ratimir GUDELJ: Riječke crkve, hramovi i kapele. Izložba fotografija i nacrta, otvorena u Državnom arhivu u Rijeci, 8. travnja 2014. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. Rijeka 2014.
  Markus LEIDECK: Markgrofovija Istra u Velikom ratu. Katalog izložbe održane povodom Međunarodnog dana arhiva. Izložbe su otvorene u Državnom arhivu u Pazinu i u Državnom arhivu u Rijeci (9. lipnja 2014. godine). Autor izložbe i kataloga Markus Leideck. ISBN 978-953-7640-19-4 (DAP). - ISBN 978-953-7134-23-5 (DAR). Nakladnici Državni arhiv u Pazinu i Državni arhiv u Rijeci, 2014. Opseg 56 stranica; ilustracije, faksimili. Bibliografske bilješke uz tekst. Posebna izdanja 30 - Monografije i katalozi (DAP). Pazin/Rijeka 2014.
  Jasenka KRANJČEVIĆ i Mirjana KOS: Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 3. rujna 2014. Autorice kataloga i izložbe Jasenka Kranjčević i Mirjana Kos. Nakladnici Institut za turizam, Zagreb, Državni arhiv u Rijeci i Veleposlanstvo Republike Češke, Zagreb. Bibliografija, sažetak, kazalo, 24. stranice, pretežno u bojama. ISBN 978-953-6145-31-7 (Institut za turizam). Zagreb/Rijeka 2014.
  Izložba slika i keramike. U okviru Tjedna cjeloživotnog učenja u prostorima Državnog arhiva u Rijeci, u razdoblju od 29. rujna do 5. listopada 2014. održana je izložba radova polaznika tečaja crtanja, slikanja i keramike Narodnog učilišta u Rijeci. Pozdravnu riječ je održala ravnateljica Narodnog učilišta Heni Strčić, voditeljica tečaja crtanja i slikanja prof. Silvana Konjevoda i voditelj tečaja keramike prof. Boris Roce. Izložbu je postavilo Narodno učilište u Rijeci u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci. Rijeka 2014.

  Dorijana Malinarić-Macan, Iva Gobić Vitolović, Boris Zakošek: Restaurirane povelje iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci. Katalog izložbe održane od 11. – 17. lipnja 2015. Tekst kataloga Dorijana Malinarić-Macan, Boris Zakošek; autorice izložbe Iva Gobić Vitolović, Dorijana Malinarić-Macan, urednik Goran Crnković, lektor Mladen Urem. Opseg 16 stranica. ISBN 978-953-7134-24-2. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2015.