English language  English
 
 
 
 
 
  2003.  Zrinka TOLIĆ NIKOLIĆ: Pjesnik crnog mjeseca – Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima
(Optički disk - CD i tiskana knjižica, elektronička građa, tiskani prilog, 12 stranica): Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima (katalog izložbe). Autorica izložbe Zrinka Tolić Nikolić, ostali zastupljeni autori: Goran Crnković (autor predgovora, Tajna prezimena Polić), Arnea Kamenarović (Zaboravljeni riječki skladatelj Milutin Polić), Petar Velnić, Mladen Urem (Bibliografija o Janku Poliću Kamovu 1995-2000) i Milutin Polić (skladbe). Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.

Manifestacija u organizaciji Državnog arhiva u Rijeci održana 13. ožujka 2003. godine u povodu 120. obljetnice rođenja Milutina Polića (1883.-1908.). Program Predstavljanje CD ROM-a „Pjesnik crnog mjeseca“ Janko Polić Kamov u arhivskim zapisima (Zrinka Tolić Nikolić), Obitelj Polić (Mladen Urem), Zaboravljeni skladatelj Milutin Polić (Arnea Kamenarović), „Sitne pjesme“ Milutina Polića skladane na stihove Augusta Harambašića pjeva Mirella Toić uz glasovirsku pratnju Vladimira Babina. Rijeka 2003.


  Nada ŽILJAK: Katalog izložbe, održane od 24. travnja - 20. svibnja 2003, 20 stranica. Autor teksta Lilijana Domić, prijevod na engleski Vladimir P. Goss, fotografije Ivana Žiljak, postav izložbe Nana Palinić i Nada Žiljak. Tekst na hrvatskom i engleskom jeziku. Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.

  Izložba završnih radova maturanata Škole za primjenjenu umjetnost u Rijeci.
Katalog izložbe otvorene od 10. do 31. srpnja 2003. Predgovor Linda Milić Kršnjavi, voditeljica projekta Sanja Polić. Nakladnik Škola za primjenjenu umjetnost u Rijeci. Rijeka 2003.


  Fila BEKAVAC-LOKMER i Goran CRNKOVIĆ: Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.)
Povijesni dokumenti, 120 godina prerade nafte u Rijeci (1883.-2003.), arhivsko i knjižno gradivo iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci i Inina INDOK-a Rijeka. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, od 3. do 20. rujna 2003, 24 stranice. Autori teksta Fila Bekavac Lokmer i Goran Crnković; autor izložbe Velid Đekić. Nakladnici INA Industrija nafte, Služba promotivnih aktivnosti i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 953-9837-79-0 (Državni arhiv u Rijeci), Rijeka 2003.
  Suživot različitosti. Izložba fotografija otvorena 17. listopada 2003. godine u Državnom arhivu u Rijeci u povodu 6. konferencije Međunarodne mreže za kulturnu politiku (INCP) i Konferencije ministara kulture Vijeća Europe koje su se od 16. do 22. listopada održale u Opatiji. Izbor fotografija, postav izložbe i uredništvo kataloga Nataša Šegota Lah. Organizator Novi list marketing. Katalog tiskan kao posebno (novinsko) izdanje Novog lista grupe autora. Rijeka 2003.

 
  Rijeke i jezera Južne Mađarske na starim zemljovidima. Izložba u Državnom arhivu u Rijeci otvorena 6. studenog 2003. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Županijski arhiv Somogy. Rijeka 2003.
 
  Josip BOTTERI-DINI: Katalog izložbe, otvorene 28. studenog 2003. Tekst Lilijana Domić, bilješka o autoru, popis izložaka, 8 stranica, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 2003.2002.     2004.