English language  English
 
 
 
 
 
  2006.


  Dušan KOS: Statut izolskega komuna iz leta 1360. od 14. do 18. stoletja. Faksimili i uvodna studija. Autor uvodne studije Dušan Kos, prevoditelji sa slovenskog jezika Violeta Jurkovič (engleski.), Tullio Vianello (talijanski) i Vanja Vitošević (hrvatski). Faks. pretisak iz 1360. i popratni tekst uloženi u zajedničku kutiju. Tekst na više jezika. Statuto vecchio d’Isola. ISBN 961-6033-70-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko). Nakladnici Univerza na primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales i Državni arhiv u Rijeci. Koper 2006.

  Voda – hrvatsko blago. Izložba fotografija u povodu Znanstvenog skupa Voda – hrvatsko blago održanog od 20. - 24. ožujka 2006. u organizaciji Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci. Rijeka 2006.

  Senjsko područje u arhivskom gradivu Državnog arhiva u Rijeci. Izložba održana 15. svibnja 2006. u Sabirnom centru Senj, područnom uredu Državnog arhiva u Rijeci. Izložba organizirana povodom otvaranja Sabirnog centra u Senju. Organizatori Državni arhiv u Rijeci i Grad Senj. Autor izložbe i teksta pozivnice Juraj Lokmer, suradnici Nana Palinić i Denis Rukavina, tehnički postav Branka Bilen, Dževad Gušić i Karmen Lazar. Državni arhiv u Rijeci/Sabirni centar u Senju. Rijeka/Senj 2006.
  Borislav DRJANOVSKI: Varna – Bugarska crnomorska perla. Izložba fotografija otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 24. svibnja 2006. Autor izložbe i postava Borislav Drjanovski. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2006.
 
  Diplomatska ostavština Nestoroff u Spomeničkoj knjižnici i zbirci Mažuranić-Brlić-Ružić Rijeka. Katalog izložbe održane u lipnju 2006. u Državnom arhivu u Rijeci, 26 stranica. Hrvatsko-bugarski odnosi, povijesni izvori. Autori tekstova Ljubinka Toševa Karpowicz, Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić. Nakladnik Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka. Rijeka 2006.
 
  Rimski pape iz grafičke zbirke Pietra Kandlera u Državnom arhivu u Rijeci (autori tekstova Goran Crnković, Theodor de Canziani Jakšić i Franjo Velčić, likovni urednik Theodor de Canziani Jakšić). Katalog izložbe, 43 stranice. Izložba je postavljena 5 puta; od 9. – 23. lipnja 2006. u Državnom arhivu u Rijeci, 23. rujna 2006. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik, 14. prosinca 2006. u Muzeju grada Trogira, 12. – 26. svibnja 2007. u Domu Zajednice Talijana u Fažani i 3. lipnja 2007. u Galeriji Vijećnica, Omišalj-Prikešte. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci i Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“, Zmajski stol riječko-bakarski. ISBN 953-7134-09-1 (Državni arhiv u Rijeci). Rijeka 2006.
 
  Ante SARDELIĆ: Crteži, likovni dnevnik / Drawings, visual diary. Katalog izložbe, 24 stranice. Izložba održana na čeiri lokacije; Dom kulture Blato, 31. srpnja - 29. kolovoza 2005, Muzej Mimara Zagreb, 6 - 21. rujna, 2005, Galerija Shalom Zagreb, 1. - 24. studeni 2005, Galerija DAR - Državni arhiv Rijeka, 28. lipnja - 20. srpnja 2006. Lilijana Domić: Sinergija Sredozemlja / Synergy of the Mediterranean, Ante Sardelić: Kinetika stvaralačkog izričaja / The kinetics of creative expression. Životopis, Biography. Proslov, preface Lilijana Domić, prijevod na engleski, English translation Vladimir Bubrin, Vladimir Goss, fotografija, photography Tomislav Sardelić, urednik, editor Lilijana Domić. Nakladnik Udruga Globalna Hrvatska. Zagreb 2005.
 
  Gina SINOZICH: The passion on Gina. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci. State Archives, Rijeka, Croatia, 5 - 20 September 2006, 20 stranica. Nicolas Tsoutas: The passion of Gina/Ginina strast, str. 2-11. Gina Sinožić biography/Životopis Gine Sinožić, str. 18-19. Nakladnik Casula Powerhouse Arts Centre, Liverpool Regional Museum. ISBN 1-876418-71-0. Liverpool 2006.
 
  Svetom Mihovilu u čast. Katalog likovne izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 27. rujna do 6. listopada 2006. Zastupljeni autori Gordana Kovač Ružić, Josip Miljenko Pavlaković, Zvjezdana Žarkovac i Mario Posavec. Organizator izložbe Regionalni klub IPA (International police association) Primorsko goranska. Rijeka 2006.2005.     2007.