English language  English
 
 
 
 
 
  1968. - 1999.  Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka.

Katalog izložbe održane u dva arhiva; u rujnu 1968. u Pazinu i listopadu 1968. u Rijeci, 115 stranica. Fotografije Ranko Smokvina, Miljenko Smokvina, odgovorni urednik Danilo Klen, postav izložbe Igor Emili, Branko Fučić i Danilo Klen. Historijski arhiv Rijeka, Rijeka, 1968.  Franjo GLAVINIĆ: Historia Tersattana : raccolta dalle antiche, e moderne historie, annali, e tradizioni (per il Francesco Glavinich).

Pretisak izdanja iz 1648. godine, 159 stranica. Svetište Gospe Trsatske (Rijeka) – Povijest. Autor pogovora Eduard Hercigonja, str. 139-150. Bibliografija: str. 151-154, sažetak i kazalo. Preveo i bilješkama popratio Danilo Klen, uz pomoć D. Damjanića, B. Horvata i F. E. Hoška. Urednik Franjo Butorac. Nakladnici Sveučilište Vladimir Bakarić u Rijeci, Naučna biblioteka Rijeka, Historijski arhiv u Rijeci, Tiskara Rijeka, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb. Rijeka 1989.  Sjećanje na egzodus Hrvata Istre za vrijeme talijanske uprave i okupacije 1918—1943.

Gostujuća izložba otvorena u Državnom arhivu u Rijeci 23. listopada 1997. Organizator Društvo Egzodus istarskih Hrvata. Zagreb-Pazin, 22. – 26. listopada 1997.

 
  Goran CRNKOVIĆ i Albino SENČIĆ: Matične knjige korijeni identiteta.
Katalog izložbe otvorene u Povijesnom (danas Državnom) arhivu u Rijeci, 4. prosinca 1997, 12 stranica. Autori izložbe i kataloga Goran Crnković i Albino Senčić, postav izložbe i katalog Olga Magaš i Nana Palinić, fotografije Miljenko Smokvina. Nakladnik Povijesni arhiv u Rijeci. Ovom izložbom je otvoren novi izložbeni prostor u Državnom arhivu u Rijeci. Rijeka 1997.

 
  Daina GLAVOČIĆ: Secesija na riječkim grobljima Kozala, Trsat, 16 stranica.
Katalog izložbe projektne dokumentacije i fotografija, održane u arhivu 13. veljače 1998. Tekst na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Autorica izložbe i kataloga Daina Glavočić, oblikovanje kataloga Vesna Rožman, fotografije Ranko Dokmanović, Viktor Hreljanović, prijevod Snježana Bokulić. Povijesni arhiv Rijeka i Moderna galerija Rijeka. Rijeka 1998.

 
  Danilo KLEN i Goran CRNKOVIĆ: Statuti, urbari, notari.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 20. travnja 1998, 15 stranica. Autori kataloga Danilo Klen i Goran Crnković, postav izložbe Zadarka Greblo i Albino Senčić, fotografije izložbe Srećko Ulrich. Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 1998.

 
  Marijan PONGRAC: Kolaži 1991.-1992.
Katalog izložbe postavljene prigodom Dana državnosti, 5. lipnja 1998. Suorganizator izložbe Hrvatsko katoličko bratstvo "Branimir", predgovor Nina Kudiš, 23 stranice, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 1998.

 
  Nikola CRNKOVIĆ, Goran CRNKOVIĆ: 125 godina riječke željeznice.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, listopad-studeni 1998, 16 stranica. Autori kataloga Nikola Crnković i Goran Crnković. Odabir izložbenih eksponata i postav izložbe Nana Palinić. Organizator izložbe i nakladnik Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 1998.

 
  Rječina i zvir - regulacija i revitalizacija,
78 stranica. Katalog izložbe. Otvaranje izložbe je održano na dvije lokacije: Zvir, 18. ožujka 1999. i Državni arhiv u Rijeci, 22. ožujka 1999. Autori kataloga Olga Magaš, Nana Palinić, autori tekstova Goran Crnković, Olga Magaš, Nana Palinić, Danko Holjević, Dobrila Kraljić i Anton Linić. Nacrti i fotografije Olga Magaš, Nana Palinić, Damir Fabijanić, Andrea Magaš, Josip Horvat, Danko Holjević, Iztog Žorž i Srećko Ulrich. Prijevod sažetaka na engleski Dubravko Dosegović, prijevod s mađarskog Erzsebet Kolar. Bibliografija, sažetak, kazalo. Bibliografija: str. 66-67. Summaries. Organizatori izložbe i nakladnici: Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske vode i Grad Rijeka. Rijeka 1999.

 
  Daina GLAVOČIĆ: Stari izlozi riječkih trgovina.
Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 1. listopada do 30. prosinca 1999, 48 stranica. Autorica kataloga i izložbe Daina Glavočić, fotografije Istog Žorž, Egon Hreljanović, Damir Fabijanić i Daina Glavočić. Autorice postava Daina Glavočić i Nana Palinić. Oblikovanje kataloga Vesna Rožman. Nakladnik Državni arhiv u Rijeci, Rijeka 1999.2000.