Zanimljivosti iz arhivskog fundusa - 2019.Prosinac


Riječke povijesne obljetnice u Zbirci isprava Državnog arhiva u Rijeci (HR-DARI-273)Sign. HR-DARI-273/1.11.

Car Leopold I. u Beču 6. lipnja 1659. godine potvrđuje gradu Rijeci grb, što mu ga je grad sam predložio.
Sign. HR-DARI-273/1.14.

Car Karlo VI. u Beču 4. siječnja 1719. godine iznova potvrđuje povlastice i statut grada Rijeke.
Sign. HR-DARI-273/1.21.

Carica Marija Terezija 23. travnja 1779. godine dodjeljuje gradu Rijeci status posebnog tijela (Corpus separatum),
izravno povezanog s mađarskim kraljevstvom.

[Izabrao: Markus Leideck, prof. – viši arhivist]StudeniHR-DARI-7, Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje, Prezidijalni spisi, br. 144/1913

Priznanica Društva Crvenog polumjeseca Osmanskog carstva za uplaćenu donaciju toj organizaciji.
Humanitarni događaj održan je u organizaciji riječkog Odbora dama Crvenog polumjeseca i Osmanskog konzulata u Rijeci,
20. studenog 1912. godine. Spis također sadrži popis svih donatora i uplaćenih iznosa.

[Izabrala Zorica Manojlović, dipl.soc. - arhivska savjetnica]ListopadHR-DARI-51, Zemljišne zajednice Gorskog kotara
Serija 16 - Lokve, 1. Nacrt šuma i čistina, 1900.
[Izabrao Boris Zakošek, dipl.soc. – arhivski savjetnik]RujanHR-DARI-842, Fond Ivo Marendić 1937. - 2004.
Liburnija
[Izabrala: Rina Blažić Abramović, dipl.pov. - arhivistica]KolovozHR-DARI-1270, Grafička zbirka
Br. 1 - Portret Ivana Krstitelja Ježića, senjsko-modruškog biskupa, 1826. godina
[Izabrao Sandro Poropat, prof. - arhivist specijalist]SrpanjHR-DARI-26, Glavarstvo općine Kastav (preuzeto 2008. godine, jed. 19)
Popis ovlaštenih primalja u općini Kastav uz podatak o općinskom kirurgu, br. 568/2772/1855, 10. srpnja 1855.
[Izabrala Zorica Manojlović, dipl.soc. - arhivska savjetnica]LipanjHR-DARI-541, Općina Rijeka 1918. - 1945.
Opći spisi, F 37/1920 - Najava koncerta Artura Toscaninija u općinskom kazalištu u Rijeci 21.11.1920.
[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. – arhivski savjetnik]SvibanjHR-DARI-940 Kraljevsko gubernijalno građevno ravnateljstvo u Rijeci
Popis šteta na gatu kraj ribarnice u Rijeci koje je uzrokovalo olujno jugo 24. i 25. prosinca 1830. godine.
[Izabrao: Markus Leideck, prof. – viši arhivist]TravanjHR-DARI-279, Zbirka razglednica
Serija III Primorje, PR-259, Crikvenica - krpanje mreža, tekst na poleđini: "Srdačno te pozdravljam. Dolazim skoro. Šime"
[Izabrala: Rina Blažić Abramović, dipl.pov. - arhivistica]OžujakHR-DARI-8, Riječka prefektura
Predmet 2-19-89, fotografija pripadnika gradskog orkestra "Giuseppe Verdi", sa opisom uniforme na poleđini, 1934. god.
[Izabrao Sandro Poropat, prof. - arhivist specijalist]VeljačaHR-DARI-1107, Zlatko Špoljar
Zimsko druženje u vrtu (Ruža Špoljar prva s lijeva, Zlatko Špoljar prvi s desna), vjerojatno Zagreb 1930-ih
(HR-DARI-1107-5-3-4/8, Snimke iz fotografske kamere Zlatka Špoljara: Obiteljska i prijateljska druženja)
[Izabrala Zorica Manojlović, dipl.soc. - arhivska savjetnica]SiječanjHR-DARI-19, Kotarsko poglavarstvo Volosko
Meni i vinska karta (Prezidijalni spisi 121/1909) iz 1908. te meni i pozivnica (Prezidijalni spisi 189/14) iz 1913.
za svečane večere u hotelu Stefanie u Opatiji povodom rođendana cara Franje Josipa I.
[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. – arhivski savjetnik]