Javna nabava - planovi nabave> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

> Plan nabave za 2023.
> Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Državnog arhiva u Rijeci za 2023. godinu
Jednostavna nabava usluga – 11. kolovoza 2023.


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Državnog arhiva, na adresi Vodovodna ulica 2, Rijeka

Evidencijski broj nabave: 25/2023

CPV oznaka: 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za jednostavnu nabavu robe od 20. ožujka 2023.

Jednostavna nabava robe - 20. ožujka 2023.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - A1 skener> Dopuna plana nabave za 2022. - studeni

> Registar ugovora za 2022.
Vrsta nabave: Jednostavna nabava

Predmet: Tisak knjige

Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kn + PDVSpecifikacije predmeta nabave:

1. Tisak knjige Ivan Klobučarić – život i djelo

Opseg: 240 stranice
Format 24x30 cm
Tisak 4/4
Papir KB: 135 - 150 gr/m2 mat kunstdruck
Uvez tvrdi, šivano
Presvlaka 4/0, mat plastifikacija

Naklada 600 kom.


2. Dostava

Ostali uvjeti i informacije:

Rok isporuke 20 dana od dostave narudžbenice.
U ponudi navesti iznose bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu za predmet nabave.
Uvjet za odabir je cjelovita i najpovoljnija ponuda koja zadovoljava sve navedene uvjete.
Državni arhiv u Rijeci će po odabiru ponude odabranom ponuđaču ispostaviti narudžbenicu za predmetne usluge.
Rok za dostavu ponude: 12. prosinca 2022. do 12 sati
Dostava ponude na e-mail: ravnatelj@riarhiv.hr


na ponudi je potrebno navesti sljedeće podatke:

DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
OIB 16391096016
Park Nikole Hosta 2, Rijeka
HR 6823400091110043531


Državni arhiv u Rijeci, 09.12.2022.
Vrsta nabave: Jednostavna nabava

Predmet: Arhivske kutije

Procijenjena vrijednost nabave: 32.000,00 kn + PDVSpecifikacije predmeta nabave:

1. Kutije za vertikalno skladištenje

Kutije trebaju biti:
izrađene od valovite ljepenka debljine 3-4 mm,
beskiselinske i bez lignina,
dimenzija 38 x 26 x 11-12 cm,
namijenjene za vertikalno skladištenje,
jednodijelne i isporučene nesastavljene, tj. u plošnom obliku kako ne bi zauzimale prevelik prostor.

Količina 900 kom.


2. Kutije za horizontalno skladištenje (1)

Kutije trebaju biti:
izrađene od valovite ljepenka debljine 3-4 mm,
beskiselinske i bez lignina,
dimenzija 35-36 x 22-23 x 8-9 cm,
namijenjene za horizontalno skladištenje,
jednodijelne i isporučene nesastavljene, tj. u plošnom obliku kako ne bi zauzimale prevelik prostor.

Količina 400 kom.


3. Kutije za horizontalno skladištenje (2)

Kutije trebaju biti:
izrađene od valovite ljepenka debljine 3-4 mm,
beskiselinske i bez lignina,
dimenzija 60-62 X 40-43 X 5-6 cm,
namijenjene za horizontalno skladištenje,
jednodijelne i isporučene nesastavljene, tj. u plošnom obliku kako ne bi zauzimale prevelik prostor.

Količina 25 kom.


Ostali uvjeti i informacije:

Svi proizvodi moraju imati certifikat vijeća za nadzor šuma (FSC).
Ponuđač mora dostaviti certifikat proizvođača o provedenom testiranju proizvoda.
Rok isporuke 10 dana od dostave narudžbenice.
U ponudi navesti iznose bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu za svaka od tri predmeta i ukupan iznos ponude.
Uvjet za odabir je cjelovita i najpovoljnija ponuda koja zadovoljava sve navedene uvjete.


Državni arhiv u Rijeci će po odabiru ponude odabranom ponuđaču ispostaviti narudžbenicu za predmetnu robu.

Na ponudi je potrebno navesti sljedeće podatke:

DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
OIB 16391096016
Park Nikole Hosta 2, Rijeka
HR 6823400091110043531


Državni arhiv u Rijeci, 30.11.2022.
> Plan nabave za 2022.
> Plan nabave za 2021.

> Dopuna plana nabave za 2021. - travanj

> Dopuna plana nabave za 2021. - listopad

> Registar ugovora za 2021.


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za jednostavnu nabavu robe od 3. svibnja 2021.
Jednostavna nabava robe - 3. svibnja 2021.

Poziv na dostavu ponude za nabavu skenera

> Plan nabave za 2020.

> Registar ugovora za 2020.


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za jednostavnu nabavu robe od 17. studenog 2020.
Jednostavna nabava robe - 17. studeni 2020.

Poziv na dostavu ponude za nabavu knjigoveške multifunkcijske preše

 > Plan nabave za poslovnu godinu 2018.

> Plan nabave za proračunsku godinu 2018.Ostali dokumenti

> Izjava o mogućem sukobu interesa za 2023.

> Izjava o mogućem sukobu interesa za 2022.