English language  English
 
 
 
 
 
  2014.  Arhivsko-muzejska vinska večer: Počeci vinske reklame na Sjevernom Jadranu. Manifestacija održana u Muzeju grada Iloka, 24. siječnja 2014. Organizatori izložbe Državni arhiv u Vukovaru, Državni arhiv u Rijeci i Muzej grada Iloka.


  Zorica MANOJLOVIĆ: Dr. Milivoj Mirza Abdurahman Malić (Život i djelo vrsnog orijentalista i poliglota, Imotski 1897. - Sušak 1935.). Predavanje više arhivistice Zorice Manojlović, održano 21. veljače 2014. u Kongresnoj dvorani Islamskog centra u Rijeci. Organizatori predavanja Hrvatsko-tursko društvo Rijeka u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci i Medžlisom Islamske zajednice Rijeka. Rijeka 2014.  Danka RADIĆ: Brodogradilište Trogir, od zanatske do industrijske proizvodnje. Katalog izložbe otvorene u Državnom arhivu u Rijeci, 26. veljače 2014, 123 stranice. ISBN 978-953-7677-07-7. Nakladnik Muzej grada Trogira. Bibliografija, sažetak na engleskom jeziku, kazalo. Bibliografija, str. 115-117, bibliografske i druge bilješke uz tekst. Autori fotografija Maja Maljković, Danka Radić, Fotoarhiv Muzeja grada Trogira, Fotoarhiv Brodotrogira d.d., Privatne zbirke Marin Katalinić, Teodora r. Koščina, Nebojša Beader, Mihaela Russo i Ante Stella. Tehnička realizacija izložbe Aleksandra Bilić Petričević, Nediljka Đogić i djelatnici Brodotrogira d.d. Trogir. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci, Matica hrvatska Ogranak u Rijeci, Muzej grada Trogira i Brodotrogir d.d. Trogir 2013.
  Ratimir GUDELJ: Riječke crkve, hramovi i kapele. Izložba fotografija i nacrta, otvorena u Državnom arhivu u Rijeci, 8. travnja 2014. Organizatori izložbe Državni arhiv u Rijeci i Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. Rijeka 2014.
  Markus LEIDECK: Markgrofovija Istra u Velikom ratu. Katalog izložbe održane povodom Međunarodnog dana arhiva. Izložbe su otvorene u Državnom arhivu u Pazinu i u Državnom arhivu u Rijeci (9. lipnja 2014. godine). Autor izložbe i kataloga Markus Leideck. ISBN 978-953-7640-19-4 (DAP). - ISBN 978-953-7134-23-5 (DAR). Nakladnici Državni arhiv u Pazinu i Državni arhiv u Rijeci, 2014. Opseg 56 stranica; ilustracije, faksimili. Bibliografske bilješke uz tekst. Posebna izdanja 30 - Monografije i katalozi (DAP). Pazin/Rijeka 2014.  U povodu Međunarodnog dana arhiva predstavljene su izdavačke i konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Arhiva Republike Slovenije.

Predstavljeni izdanja i projekti: Zemljovid Ilirskih pokrajina Gaetana Palme iz 1812. godine (predavači prof. dr. sc. Janez Šumrada, prof. dr. sc. Milan Orožen Adamič i Primož Gašperič);
Dalmatinova biblija 1584 – istraživanja i konzervatorsko-restauratorski zahvat (predavačica dr. Jedert Vodopivec, voditeljica Centra za konzervaciju i restauraciju u Arhivu Republike Slovenije);

Projekcija filma „Oživljena biblija – Bible-Revived“ o radovima na Dalmatinovoj Bibliji (redatelj i scenarist filma Jadran Sterle). Državni arhiv u Rijeci, 12. lipnja 2014. godine.
  Jasenka KRANJČEVIĆ i Mirjana KOS: Češki arhitekti i početci turizma na hrvatskom Jadranu. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci, 3. rujna 2014. Autorice kataloga i izložbe Jasenka Kranjčević i Mirjana Kos. Nakladnici Institut za turizam, Zagreb, Državni arhiv u Rijeci i Veleposlanstvo Republike Češke, Zagreb. Bibliografija, sažetak, kazalo, 24. stranice, pretežno u bojama. ISBN 978-953-6145-31-7 (Institut za turizam). Zagreb/Rijeka 2014.
  Izložba slika i keramike. U okviru Tjedna cjeloživotnog učenja u prostorima Državnog arhiva u Rijeci, u razdoblju od 29. rujna do 5. listopada 2014. održana je izložba radova polaznika tečaja crtanja, slikanja i keramike Narodnog učilišta u Rijeci. Pozdravnu riječ je održala ravnateljica Narodnog učilišta Heni Strčić, voditeljica tečaja crtanja i slikanja prof. Silvana Konjevoda i voditelj tečaja keramike prof. Boris Roce. Izložbu je postavilo Narodno učilište u Rijeci u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci. Rijeka 2014.

  Željko KRNČEVIĆ: Boje Šibenika, izložba fotografija, otvorena u mjesecu studenom u Državnom arhivu u Rijeci. Priređivač i nakladnik Družba Braća hrvatskoga zmaja, Stol riječko-bakarski. Za nakladnika Goran Crnković. Autor izložbe je diplomirani arheolog, magistar povijesnih znanosti, zaposlen u Muzeju grada Šibenika. Autorica teksta i postava izložbe Jasna Rodin, tehnički postav Dževad Gušić. Biobibliografska bilješka o autoru izložbe. Deplijan, 4 stranice. Rijeka 2014.

  Trst od razdoblja Mletačke republike prema budućnosti/Trieste dalla Serenissima al futuro (Vizure Trsta na grafikama iz kolekcije Stelija i Tity Davije i fotografijama Marina Sterlea/La citta ed il suo territorio attraverso le stampe e le vedute della Collezione di Stelio e Tity Davia e gli scatti digitali di Marino Sterle). Izložba i dvojezični katalog tiskan na hrvatskom i talijanskom jeziku u Trstu, nakladnik La Mangolfiera Libri srl Trieste, 2014, 16 stranica (autori tekstova u katalogu: Renato Cianfarani, Fabrizio Somma, Francesco Peroni i Marino Sterle - bilješka o autoru fotografija). Organizatori izložbe Collezione di Stelio e Tity Davia - Trieste, Universita popolare di Trieste, Consolato Generale d'Italia a Fiume, Comunita degli Italiani di Fiume i Unione Italiana. Državni arhiv u Rijeci, 2. – 12. prosinca 2014.2013.     2015.