English language  English
 
 
 
 
 
  2009.  Ukrajina. Fotografije Oleksandr Pozdnyakov, Lviv, Ukrajina. Likovni postav, design Ostap Lozynskyy, Lviv, Ukrajina. Prijevod tekstova Ana Dugandžić. Organizatori izložbe Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj i Državni arhivu Rijeci. Izložba je otvorena 9. ožujka 2009. u Državnom arhivu u Rijeci. Rijeka 2009.


  Nada RUŽIĆ: Pješke oko Krka. Povijesno – dokumentarna izložba Pješke oko Krka koju je zajedno s knjigom priredio Theodor de Canziani Jakšić. Izložba je otvorena 9. travnja 2009. Fotomonografija, 110 stranica. Fotografije Mirjana Lončar. ISBN 978-953-98986-1-6. Nakladnik Centar za kulturu Omišalj. Omišalj 2008./Rijeka 2009.

  Sanja IPŠIĆ RANDIĆ: Krajobrazi/Landscapes, 36 stranica. Katalog izložbe održane od 28. travnja do 15. svibnja 2009. godine u Državnom arhivu u Rijeci. Predgovor Branka Arh, prijevod na engleski jezik Andy Jelčić, fotografije Rino Gropuzzo. Organizatori izložbe Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka i Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci. ISBN 978-953-6701-57-5. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka. Rijeka 2009.
  Dokumentarna izložba Pola stoljeća Liburnija filma, 1959.-2009. Pola stoljeća Liburnija filma, 1959.-2009. Izložba održana od 15. do 25. svibnja 2009. u Državnom arhivu u Rijeci. Rijeka 2009.
  Međunarodni dan arhiva (Hrvatska arhivska zajednica obilježavajući ovaj dan želi potaknuti i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu). Tim povodom podijeljena je publikacija Državni arhivi u Hrvatskoj, 32 stranice (nakladnik Hrvatski državni arhiv, urednica Vlatka Lemić, Zagreb 2009.), kao i mali deplijan formata A4, trostruko presavijen s katalogom svih Državnih arhiva u Republici Hrvatskoj (nakladnik HDA, urednica Vlatka Lemić, 2009.). Program; 8. lipnja predstavljanje Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci, svezak 49. Vjesnik je predstavio dr. Franjo Velčić; 9. lipnja održao se od 10.00 do 20.00 Dan otvorenog arhiva a u 12.00 sati je otvorena izložba Državni arhivi u Hrvatskoj; 10. lipnja održano je otvaranje izložbe u suorganizaciji s Riječkom nadbiskupijom i Katedralom Sv. Vida „Hortus Sancti Vidi“. Rijeka 2009.
 
  Hortus Sancti Viti, Florealni i vegetabilni motivi u opremi riječke katedrale svetog Vida od 17. do 20. stoljeća. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 10.-21. lipnja 2009, 6 stranica. Inicijator projekta mons. Ivoslav Linić, autori projekta i tekst likovnog postava prof. dr. sc. Nina Kudiš Burić i Damir Tulić, suradnik i realizator Bruno Lončarić, fotografije Petar Fabijan. Nakladnici Katedrala Svetoga Vida i Riječka nadbiskupija, Rijeka 2009.
 
  Umjetnost satkana od latica, u povodu izložbe Hortus Sancti Viti. Katalog izložbe održane u Državnom arhivu u Rijeci od 10. - 21. lipnja 2009, 6 stranica. Inicijator projekta mons. Ivoslav Linić, realizator Bruno Lončarić, tekst Slavica Mrkić Modrić, fotografije Petar Fabijan. Nakladnici Katedrala Svetoga Vida i Riječka nadbiskupija, Rijeka 2009.
 
  Margareta KRSTIĆ: Morčić, likovna izložba skulptura u keramici održana u studenom 2009. godine u Državnom arhivu u Rijeci. Katalog izložbe autorice tiskan u vlastitoj nakladi listopada 2009, 16 stranica. Autor teksta u katalogu Theodor de Canziani Jakšić, prijevod na engleski Nadia Brown i Renata Šimac, fotografije Rino Gropuzzo. Organizator izložbe Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2009.
 
  Japan temari izložba u Zagrebu i Rijeci. Izložba tradicionalnih japanskih lopti od tkanine, održana od 2. do 30. studenoga 2009. u Gliptoteci HAZU u Zagrebu i u Državnom arhivu u Rijeci. Katalog izložbe tiskan je u nakladi Nonprofit Organization Japan Temari Cultural Association, 4 plus 2 stranice. Pozdravna riječ u katalogu gospođa Akiko Santo, predsjednica društva Temari i potpredsjednica Gornjeg doma japanskog parlamenta. Popis izložaka i opis tehnike temarija. Organizatori izložbe Grad Rijeka, Veleposlanstvo Japana u Republici Hrvatskoj, Kulturno društvo Temari Japan i Državni arhiv u Rijeci. Zagreb i Rijeka 2009.
 
  Jubilarna filatelistička izložba. Povodom 60. obljetnice utemeljenja i dodjele priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“. Reklamni listić (deplijan) izložbe, održane od 26. studenoga do 3. prosinca 2009. godine, trostruko presavijen list formata A4. Izlagatelji: Damir Crnčić, Mario Huzanić, Borut Borja Kopani, Ivan Martinaš, Mirko Merlak, Eduard Tkalčić, Mladen Vilfan, Walter Klarich i Riječko filatelističko društvo „Rijeka“. Uvodni tekst Miroslav Radovanović. Nakladnik i organizator Riječko filatelističko društvo „Rijeka“. Rijeka 2009.
 
  Mirjana KOS i Julija LOZZI BARKOVIĆ: Kvarnerska kupališna baština. Nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća, 242 stranice. Proslov: Goran Crnković, str. 8-9. Hrvatski muzej turizma Opatija, ISBN 978-953-7601-08-9 (Hrvatski muzej turizma) i Državni arhiv u Rijeci, ISBN 978-953-7134-12-9 (Državni arhiv u Rijeci). Opatija-Rijeka 2009.
 
  Šimun KOŽIČIĆ BENJA: Od bitija redovničkoga knjižice. Redovnička pravila, priručnik. Naslov je tiskan na glagoljici. Priredila s latiničnom transkripcijom glagoljskog teksta te uvod, rječnik i literatura Anica Nazor. Korektor i izvori citata Juraj Lokmer, prijevod na ruski Sofija Gadžijeva, fotografije Nikolaj V. Nikolaev, grafički urednik i oblikovanje ovitka Frane Paro. Tiskano u dva sveska smještena u zaštitnu kutiju u kojoj su knjižica pretiska izdanja na glagoljici Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka 1531. i knjižica hrvatskog prijevoda uz popratne tekstove. Nakladnici Državni arhiv u Rijeci (ISBN 978-953-7134-13-6, cjelina) i Družba Braća Hrvatskog Zmaja", Stol Riječko-Bakarski. Rijeka 2009.
 
  Ukrajinski vez i narodna umjetnost. Gostujuća izložba prvotno postavljena u Muzeju Sveti Ivan Zelina, koji je i nakladnik deplijana od 6 stranica (uvodna riječ Oleksandra Levčenka, veleposlanika Ukrajine u Republici Hrvatskoj, prijevod tekstova Ana Dugandžić, fotografije Oleksandr Pozdnyakov, likovni postav i dizajn Ostap Lozynskyy). Izložba otvorena 9. ožujka 2009. u Državnom arhivu u Rijeci. Autorica i realizatorica ideje projekta Yaryna Vynnytska, Lviv, Ukrajina. Organizatori izložbe Veleposlanstvo Republike Ukrajine u Republici Hrvatskoj i Državni arhiv u Rijeci. Rijeka 2009.2008.     2010.