KLASIFIKACIJA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKA
   A >  Uprava i javne službe
   B >  Pravosuđe
   C > Vojne jedinice, 
ustanove i organizacije
   D >  Odgoj i obrazovanje
   E >  Kultura, znanost i informiranje
   F >  Zdravstvo i socijalne
ustanove
   G >  Gospodarstvo i bankarstvo
   H >  Političke stranke,
društveno političke
organizacije i sindikati
   I >  Društva, udruge,
udruženja
   J > Vjerske ustanove
   K >  Vlastelinski, obiteljski i
osobni arhivski fondovi
   L >  Zbirke izvornog 
arhivskog gradiva
   M >  Zbirke dopunskih
preslika / kopija 
arhivskog gradiva
   N >  Hrvatska kinoteka
   O >  Zvučni zapisi

Odaberite pojam    
Upišite riječi         
   
Upute za pretraživanje
Pretraživati možete po tablicama 'Klasifikacija', 'Naziv fonda' i 'Stvaratelj' ('Tvorac'). Zbog specifičnosti hrvatskog jezika upisujte samo korijen riječi a ne cijelu riječ, npr. Rije a ne RijekaOpatij a ne Opatija.
 
Osim gore dostupnog pretraživača te linkova lijevo gdje se mogu pregledavati fondovi i zbirke po klasifikaciji, postoji i mogućnost pretraživanja fondova od broja 736 na nacionalnoj arhivskoj mreži ARHiNET, odnosno pretraživanja određene količine najstarijih matičnih knjiga na stranici Family Search org.


A.5.5. Mjesni narodni odbor Kras /MNOK/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Polje /MNOP/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Selce /MNOS/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Sužan /MNOSu/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Veli Lošinj /MNOVL/
A.5.3. Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak /OkzrzS/
A.5.4. Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Rijeci /GkzrzR/
A.5.4. Likvidacijski ured Rijeka /LuR/
A.5.4. Ured za registraciju stanovništva Rijeka /UrsR/
A.5.2. Generalna direkcija pomorskih brodogradilišta /Gdpb/
A.5.2. Generalna direkcija trgovačke mornarice /Gdtm/
A.5.4. Lučka kapetanija Senj /LkS/
A.5.3. Zajednica općina Rijeka /ZOR/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Opatija /KNOO/
A.5.4. Skupština kotara Rijeka /SKR/
A.5.5. Gradski narodni odbor Lovran /GNOL/
A.5.4. Gradski narodni odbor Opatija /GNOO/
A.5.4. Gradski narodni odbor Rijeka /GNOR/
A.5.5. Narodni odbor općine Bakar /NOOBa/
A.5.5. Narodni odbor općine Kraljevica /NOOK/
A.5.5. Narodni odbor općine Lovran /NOOL/
A.5.5. Narodni odbor općine Opatija /NOOO/
A.5.5. Narodni odbor općine Stari Grad /NOOSG/
A.5.5. Narodni odbor općine Sušak /NOOS/
A.5.5. Narodni odbor općine Zamet /NOOZ/
A.5.5. Skupština općine Opatija /SOO/
A.5.5. Narodni odbor općine Matulji /NOOM/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Poljane /MNOPolj/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Tuliševica /MNOT/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Učka /MNOU/
A.5.4. Narodni odbor kotara Rijeka /NOKRi/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Sušak /KNOS/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Kastav /KNOK/
A.5.4. Gradska komisija za ratnu štetu - Rijeka /GkršR/
A.5.4. Kotarska komisija za ratne štete Sušak /KkršS/
A.5.5. Narodni odbor općine Dubašnica /NOODu/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Poljica /MNOPo/
A.5.3. Okružna komisija za Gorski kotar za utvrđivanje ratnih zločina Delnice /OkGkurzD/
A.5.5. Lučka ispostava Baška /LiB/
A.5.4. Lučka kapetanija Rijeka /LkRij/
A.5.4. Lučka kapetanija Krk /LkK/
A.5.5. Lučka ispostava Selce /LiS/
A.5.5. Lučka ispostava Šilo /LiŠ/
A.5.5. Uprava državnog žitnog fonda. Ispostave u Delnicama, Krku i Rijeci /Udžf/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Crni Lug /MNOCL/
A.5.5. Gradski narodni odbor Sušak /GNOS/
A.5.5. Lučka ispostava Crikvenica /LiC/
A.5.3. Pomorsko poglavarstvo Sušak /PpS/
A.5.5. Narodni odbor općine Jelenje /NOOJ/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Grobnik /MNOGr/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Cernik-Čavle /MNOCČ/
A.5.5. Narodni odbor općine Krk /NOOKr/
A.5.5. Udružena samoupravna interesna zajednica za ceste u Rijeci /USIZcR/
A.5.5. Samoupravna interesna zajednica za lokalne i magistralne ceste - Opatija /SIZlmcO/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Fužine /KNOF/
A.5.4. Delegat Ministarstva financija NRH pri talijanskim i mađarskim bankama Antun Huber - Rijeka /DAH/
A.5.2. Jugoslavenski pomorski ured u Londonu /JpuL/
A.5.2. Direkcija pomorske plovidbe Split /DppS/
A.5.3. Oblasni narodni odbor Rijeka /ONOR/
A.5.3. Okružni narodni odbor primorsko goranski - Sušak /ONOPGS/
A.5.4. Narodni odbor kotara Rijeka /NOKR/
A.5.4. Narodni odbor kotara Crikvenica /NOKC/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Čabar /KNOČ/
A.5.4. Narodni odbor kotara Delnice /NOKD/
A.5.4. Narodni odbor kotara Krk /NOKK/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Novi /KNON/
A.5.4. Kotarski narodni odbor Vrbovsko /KNOV/
A.5.5. Narodni odbor općine Crikvenica /NOOC/
A.5.4. Narodni odbor grada Rijeke /NOGR/
A.5.5. Narodni odbor gradske općine Crikvenica /NOGOC/
A.5.5. Narodni odbor gradske općine Delnice /NOGOD/
A.5.5. Narodni odbor gradske općine Opatija /NOGOO/
A.5.6. Narodni odbor I rajona - Rijeka /NORR(1.)/
A.5.6. Narodni odbor II rajona - Rijeka /NORR(2.)/
A.5.6. Narodni odbor III. rajona - Rijeka /NORR(3.)/
A.5.5. Narodni odbor općine Baška /NOOB/
A.5.5. Narodni odbor općine Dobrinj /NOOD/
A.5.5. Narodni odbor općine Omišalj /NOOOm/
A.5.5. Narodni odbor općine Punat /NOOP/
A.5.5. Narodni odbor općine Vrbnik /NOOV/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Draga Baška /MNODB/
A.5.5. Mjesni narodni odbor Gabonjin /MNOG/

 

 

početna stranica | dobrodošli | povijest, ustrojstvo, djelatnost | područna nadležnost | registar fondova i zbirka
popis gradiva na terenu | mali izbor iz fundusa DAR-a | arhiv izložba | novosti | kontakt