KLASIFIKACIJA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKA
   A >  Uprava i javne službe
   B >  Pravosuđe
   C > Vojne jedinice, 
ustanove i organizacije
   D >  Odgoj i obrazovanje
   E >  Kultura, znanost i informiranje
   F >  Zdravstvo i socijalne
ustanove
   G >  Gospodarstvo i bankarstvo
   H >  Političke stranke,
društveno političke
organizacije i sindikati
   I >  Društva, udruge,
udruženja
   J > Vjerske ustanove
   K >  Vlastelinski, obiteljski i
osobni arhivski fondovi
   L >  Zbirke izvornog 
arhivskog gradiva
   M >  Zbirke dopunskih
preslika / kopija 
arhivskog gradiva
   N >  Hrvatska kinoteka
   O >  Zvučni zapisi

Odaberite pojam    
Upišite riječi         
   
Upute za pretraživanje
Pretraživati možete po tablicama 'Klasifikacija', 'Naziv fonda' i 'Stvaratelj' ('Tvorac'). Zbog specifičnosti hrvatskog jezika upisujte samo korijen riječi a ne cijelu riječ, npr. Rije a ne RijekaOpatij a ne Opatija.
 
Osim gore dostupnog pretraživača te linkova lijevo gdje se mogu pregledavati fondovi i zbirke po klasifikaciji, postoji i mogućnost pretraživanja fondova od broja 736 na nacionalnoj arhivskoj mreži ARHiNET, odnosno pretraživanja određene količine najstarijih matičnih knjiga na stranici Family Search org.


A.3.1.4. Kotarsko (sresko) načelstvo Crikvenica /K(s)nC/
A.3.1.4. Kotarska oblast Novi /KoN/
A.3.1.4. Gradsko poglavarstvo Sušak /GpS/
A.3.1.4. Kotarski odbor Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba - Krk /KoNvSHSK/
A.3.1.3. Lučka kapetanija prvog reda Sušak /LkprS/
A.3.1.4 Lučka kapetanija drugog reda Crikvenica /LkdrC/
A.3.1.4. Lučka kapetanija drugog reda Krk /LkdrK/
A.3.1.5. Lučko zastupništvo Baška /LzB/
A.3.1.5. Lučko zastupništvo Selce /LzS/
A.3.1.5. Lučko zastupništvo Punat /LzP/
A.3.1.5. Lučko zastupništvo Šilo /LzŠ/
A.3.1.5. Lučko zastupništvo Vrbnik /LzV/
A.3.1.3. Pomorsko-građevinska sekcija Sušak /PgsS/
A.3.1.5. Općina vrbnička /Ovr/
A.3.1.5. Općina Crikvenica /Ocr/
A.3.1.4. Porezna uprava Crikvenica /PuC/
A.3.1.5. Općina Kraljevičko-Šmrička /OKŠ/
A.3.1.5. Općina Selce /OpSe/
A.3.1.4. Gradsko redarstvo Bakar /GrB/
A.3.1.5. Općina rapska /Opra/
A.3.1.5. Općina novljanska /On/
A.3.1.5. Lučka kapetanija II. reda Bakar /LkdrB/
A.3.1.5. Općina dubašljanska /Od/
A.3.1.4. Kotarski građevinski ured Sušak /KguS/
A.3.1.4. Gradski građevni ured Sušak /GguS/
A.3.1.5. Općina bašćanska /Ob/
A.3.1.5. Općina kastavska /Ok/
A.3.1.5. Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo /OpA/
A.3.1.5. Općina Omišalj /OpO/
A.3.1.2. Talijanski konzulat u Sušaku /TkuS/
A.3.1.2. Pomorski odjel Ministarstva prometa emigrantske vlade Kraljevine Jugoslavije /PoMpKJ/
A.3.1.2. Generalna direkcija brodarstva Jugoslavije - London /GdbJL/

 

 

početna stranica | dobrodošli | povijest, ustrojstvo, djelatnost | područna nadležnost | registar fondova i zbirka
popis gradiva na terenu | mali izbor iz fundusa DAR-a | arhiv izložba | novosti | kontakt