KLASIFIKACIJA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKA
   A >  Uprava i javne službe
   B >  Pravosuđe
   C > Vojne jedinice, 
ustanove i organizacije
   D >  Odgoj i obrazovanje
   E >  Kultura, znanost i informiranje
   F >  Zdravstvo i socijalne
ustanove
   G >  Gospodarstvo i bankarstvo
   H >  Političke stranke,
društveno političke
organizacije i sindikati
   I >  Društva, udruge,
udruženja
   J > Vjerske ustanove
   K >  Vlastelinski, obiteljski i
osobni arhivski fondovi
   L >  Zbirke izvornog 
arhivskog gradiva
   M >  Zbirke dopunskih
preslika / kopija 
arhivskog gradiva
   N >  Hrvatska kinoteka
   O >  Zvučni zapisi

Odaberite pojam    
Upišite riječi         
   
Upute za pretraživanje
Pretraživati možete po tablicama 'Klasifikacija', 'Naziv fonda' i 'Stvaratelj' ('Tvorac'). Zbog specifičnosti hrvatskog jezika upisujte samo korijen riječi a ne cijelu riječ, npr. Rije a ne RijekaOpatij a ne Opatija.
 
Osim gore dostupnog pretraživača te linkova lijevo gdje se mogu pregledavati fondovi i zbirke po klasifikaciji, postoji i mogućnost pretraživanja fondova od broja 736 na nacionalnoj arhivskoj mreži ARHiNET, odnosno pretraživanja određene količine najstarijih matičnih knjiga na stranici Family Search org.


A.2.2.4. Gradsko poglavarstvo Bakar /GpB/
A.2.2.4. Lučki ured Crikvenica /LuC/
A.2.2.5. Upravna općina Crikvenica /UoC/
A.2.2.5. Upravna općina Kraljevica /UoK/
A.2.2.5. Upravna općina Novi /UoN/
A.2.2.5. Upravna općina Selce /UoS/
A.2.2.4. Imovna općina bivšeg municipija grada Bakra /IobmgB/
A.2.2.4. Kotarska oblast u (Novom) Crikvenici /Ko(N)C/
A.2.2.5. Ispostava pograničnog redarstvenog satništva u Novom /IprsN/
A.2.2.4. Gradski porezni i blagajnički ured u Bakru /GpbuB/
A.2.2.4. Lučka kapetanija Bakar /LkB/
A.2.2.5. Lučka kapetanija Crikvenica. Ispostava Selce /LkCIS/
A.2.2.5. Upravna općina Sušak /UoS/
A.2.2.3. Riječka županija /Rž/
A.2.2.4. Povjerenstva za zemljišne knjige kotara Crikvenica /PzkkC/
A.2.2.2. Papinski konzulat u Rijeci /PkuR/

 

 

početna stranica | dobrodošli | povijest, ustrojstvo, djelatnost | područna nadležnost | registar fondova i zbirka
popis gradiva na terenu | mali izbor iz fundusa DAR-a | arhiv izložba | novosti | kontakt