KLASIFIKACIJA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKA
   A >  Uprava i javne službe
   B >  Pravosuđe
   C > Vojne jedinice, 
ustanove i organizacije
   D >  Odgoj i obrazovanje
   E >  Kultura, znanost i informiranje
   F >  Zdravstvo i socijalne
ustanove
   G >  Gospodarstvo i bankarstvo
   H >  Političke stranke,
društveno političke
organizacije i sindikati
   I >  Društva, udruge,
udruženja
   J > Vjerske ustanove
   K >  Vlastelinski, obiteljski i
osobni arhivski fondovi
   L >  Zbirke izvornog 
arhivskog gradiva
   M >  Zbirke dopunskih
preslika / kopija 
arhivskog gradiva
   N >  Hrvatska kinoteka
   O >  Zvučni zapisi

Odaberite pojam    
Upišite riječi         
   
Upute za pretraživanje
Pretraživati možete po tablicama 'Klasifikacija', 'Naziv fonda' i 'Stvaratelj' ('Tvorac'). Zbog specifičnosti hrvatskog jezika upisujte samo korijen riječi a ne cijelu riječ, npr. Rije a ne RijekaOpatij a ne Opatija.
 
Osim gore dostupnog pretraživača te linkova lijevo gdje se mogu pregledavati fondovi i zbirke po klasifikaciji, postoji i mogućnost pretraživanja fondova od broja 736 na nacionalnoj arhivskoj mreži ARHiNET, odnosno pretraživanja određene količine najstarijih matičnih knjiga na stranici Family Search org.


A.1.7.3. Zemaljski sabor Markgrofovije Istre /ZsMI/
A.1.7.4. Kotarsko poglavarstvo Kastav /KpK/
A.1.7.4. Kotarsko poglavarstvo Lošinj /KpL/
A.1.7.4. Kotarsko poglavarstvo Lovran /KpLo/
A.1.7.4. Kotarsko poglavarstvo Podgrad /KpP/
A.1.7.4. Kotarsko poglavarstvo Volosko /KpV/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Baška /GoB/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Kastav /GoK/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Lovran /GoL/
A.1.7.5. Mjesno školsko vijeće u Baški /MšvB/
A.1.7.5 Mjesno školsko vijeće Veli Lošinj /MšvVL/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Volosko-Opatija /GoVO/
A.1.7.5. Lučka ispostava Volosko /LiV/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Veli Lošinj /GoVL/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Veprinac /GoV/
A.1.7.5. Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija /MšvVO/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Dubašnica /GoD/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Cres /GoC/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Osor /GoO/
A.1.7.5. Općinsko upraviteljstvo Rab /OuR/
A.1.7.5. Lučki i pomorsko zdravstveni ured Baška /LpzuB/
A.1.7.5. Lučki i pomorsko zdravstveni ured Krk /LpzuK/
A.1.7.3. Okružno poglavarstvo Rijeka /OpR/
A.1.7.3. Vicegubernij za ilirsku Hrvatsku i Primorje /ViHP/
A.1.7.3. Primorski gubernij u Trstu /PgT/
A.1.7.5. Glavarstvo općine Vrbnik /GoVr/
A.1.7.4. Kotarsko školsko vijeće u Voloskom /KšvV/
A.1.7.4. Kotarski cestni odbor u Voloskom /KcoV/
A.1.7.4. Kotarska šumska nadzorništva na području Markgrofovije Istre /KšnMI/
A.1.7.5. Mjesno školsko vijeće Kastav /MšvK/
A.1.7.5. Mjesno školsko vijeće Veprinac /MšvV/

 

 

početna stranica | dobrodošli | povijest, ustrojstvo, djelatnost | područna nadležnost | registar fondova i zbirka
popis gradiva na terenu | mali izbor iz fundusa DAR-a | arhiv izložba | novosti | kontakt