DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
,  Park Nikole Hosta 2, Rijeka 
Telefon/faks ++385 (0) 51 336-445, 336-447 

Radno vrijeme za stranke svaki dan od 8 do 13 sati, a srijedom uz prethodnu najavu i od 15 do 18 sati. Subotom ne radimo.

Grafičko oblikovanje i izrada stranica